Efter över ett årtionde i marginalen har vinylskivan än en gång fått en plats i solen. Ny Tid kontaktade de fem största skivbolagen i Finland, som alla har något gott att säga om den svarta plastplattan.

Under vinylskivans långa ökenvandring hölls formatet vid liv främst av små självständiga skivbolag som koncentrerade sig på punk, techno, rap, soul och funk. Men de senaste åren har även de stora skivbolagen blivit allt mer intresserade av vinylen, trots att den också i framtiden förväntas vara en nischprodukt. ”Vinyldiggarna” är en grupp som skivbolagen vill lyssna på.

Tom Pannula, vd på Playground Musik som räknat i marknadsandel är det femte största skivbolaget i Finland, har märkt en klar ökning i antalet vinylutgåvor under de senaste åren.

– Till exempel de brittiska bolag vars musik vi säljer i Finland, som Domino och Beggars, ger ut 90 procent av sina skivor även som vinyl. I Finland är försäljningsvolymerna ändå små, vanligen några tiotal per skiva. Visst finns det även hittar som kan sälja betydligt mer, exempelvis nyutgåvor av gamla klassiker brukar gå bra åt.

Pannula tror att de fysiska skivorna, både cd och vinyl, ännu ett bra tag kommer att kunna hävda sig mot de digitala nedladdnings- och streamningtjänsterna som just nu tar över marknaden med stormsteg.

– Om man har en någorlunda bra stereoanläggning så låter musiken från en fysisk skiva fortfarande betydligt bättre än den nedladdade. Säkert kommer ljudkvaliteten på nedladdad musik att förbättras, men bland musikentusiasterna kommer både cd:n och vinylen att vara viktiga ännu länge.

 

Upp med 500 procent

Halvvägs in på millenniets första decennium började den – vinylskivans uppgång. Den brittiska musiktidningen The Stool Pigeon skriver att värdet på vinylförsäljningen ökat med 500 procent sedan 2008 till 5,7 miljoner pund i fjol. Från USA hörs liknande nyheter. Enligt Nielsen Soundscan ökade antalet sålda vinyler i fjol för femte året i rad. 2012 såldes 4,6 miljoner vinyler jämfört med 3,9 året innan.

Även i Finland har man hakat på trenden. Sedan 2006 har försäljningen av vinyler femdubblats till dryga 47 000 skivor. Det här kan låta som lite i jämförelse med Storbritannien och USA men i själva verket är vinylskivan proportionellt lika populär hos oss. Vinylen utgör kring 1 procent av musikmarknaden i alla tre länder.

Så vad beror vinylens ökande popularitet på och hur länge kan trenden fortsätta, speciellt då den digitala musiken blir allt viktigare? Här har skivbolagen lite olika åsikter.

Vad de emellertid är överens om är att den digitala musikförsäljningen kommer ifatt den fysiska inom ett till tre år, men att utbudet av fysiska skivor fortfarande kommer att vara starkt under en lång tid. Vinylentusiasterna är en intressant grupp trots att deras ekonomiska betydelse för bolagen är liten. Jarkko Nordlund, vd på Universal Music Finland, uttrycker detta bäst:

– De som gillar vinyler är ofta bevandrade musikentusiaster som konsumerar olika typer av musik, från konserter till inspelningar.

Nordlund säger att bolaget ger ut även helt ny musik på vinyl, men att det är nyutgåvor av Love Records och Pokos kataloger som har den största efterfrågan. Av skivbolagscheferna är det han som har den mest positiva synen på vinylens tillväxtmöjligheter.

– Jag tror att vinylen stärkt sin ställning som en motreaktion på att musiken digitaliseras. Ifall vinyltrenden sprider sig till de stora massorna kan försäljningen öka väldigt mycket. Samtidigt tror jag också att cd-skivorna kan bli ”vinyler”, alltså att intresset för att samla på dem ökar då musikhandeln blir mer digital.

Kimmo Hintikka, kommersiell direktör på Sony Music Entertainment Finland, säger att beslutet om att ge ut en artist på vinyl fattas från fall till fall.

– Vinylen är en marginell produkt men vi vill erbjuda kunderna musik i det format de vill ha. Beslutet om en vinylutgåva fattas utgående från efterfrågan men även utgående från artisterna. Till exempel AC/DC sålde bra på vinyl. Man kan ändå inte säga att någon viss genre alltid skulle sälja eller inte sälja som vinylskiva.

 

”Såg inte efterfrågan”

– Jag välkomnar vinylen tillbaka. Till jul gav vi ut en box med alla Beatles-skivor på vinyl. Ett verkligt Rolls-Royce-paket för beatlesdiggaren om man frågar mig, säger försäljningschef Matti Raatikainen på EMI Music Finland.

Han tror inte att efterfrågan på vinyl plötsligt uppstod som genom ett trollslag utan att den alltid funnits.

– Jag anser att det fanns en dold efterfrågan men att EMI, liksom de andra skivbolagen, inte såg den. Först efter 20 år förstod bolagen att människorna fortfarande var intresserade av vinyler. Jag minns att vi för tre år sedan prövade på att sälja vinyler på skivrean efter jul. Då märkte vi att ”jumalauta, de här går ju att sälja”.

Raatikainen säger att EMI i Finland efter den här insikten har gett ut vinyler då och då. Som exempel nämner han reggae-hiphop-bandet Elokuu, vars album gavs ut på hösten som en vinylutgåva som även innehöll en cd.

– Det skulle jag kalla det ultimata paketet. Man får det mjuka vinylsoundet, det stora konvolutet där omslagsbilden kommer till sin rätta och dessutom en cd från vilken man kan ladda in musiken i sin bärbara spelare. Jag tror att vinylskiva med tillhörande cd är framtidens skivförpackning.

Trots de digitala tjänsternas framfart tror han alltså även starkt på cd:n.

– Den är lite som en masterkopia. Trots att din dator eller telefon går sönder förlorar du inte musiken, utan kan ladda in den på nytt från cd:n. Det är ett så användbart och kompakt format att det skulle vara synd om det gick i graven.

Raatikainen ser dock inte någon större risk för att det skulle ske inom en överskådlig framtid.

Hannu Asumaa, produktchef på Warner Music Finland som är marknadsledande, säger att man ger ut vinylutgåvor av de verk som förväntas sälja någorlunda bra.

– Man kan säga att rockmusik i regel brukar sälja medan det inte finns någon efterfrågan på schlager. Om vi via vårt moderbolag beställer in skivor av utländska artister, som redan finns på vinyl, räcker det med att sälja några tiotal. De bästa vinylskivorna säljs i mellan trehundra och tusen exemplar.

Bland den inhemska vinylmusiken vill han puffa J. Karjalainens nya album som publiceras i mars.

– Inhemsk musik är dyrare att ge ut på vinyl eftersom vi får stå för hela tillverkningsprocessen. För att vi ska få tillbaka insatsen krävs drygt trehundra sålda skivor.

Mot den här bakgrunden anser Asumaa att vinylen närmast är en service som erbjuds till entusiasterna och inte någon större inkomstkälla. Han tror i alla fall att antalet vinylutgåvor kommer att öka och är inte heller ännu beredd att inleda nedräkningen för cd-skivans del.

– Till exempel i Spotify-tjänstens hemland Sverige har cd-försäljningen närapå kraschat medan nedgången har varit mer kontrollerad i Finland.

En del fantaster säger att vinylen kommer att finnas kvar efter att cd:n har försvunnit. Vad tror Asumaa om det här?

– Det är mycket möjligt att vinylen överlever cd:n. Men å andra sidan tror jag inte att vinylen klarar sig som det enda fysiska formatet om cd:n försvinner från dess sida. Många vinylutgåvor ger ingen vinst så det blir svårt att upprätthålla distributionsnätet.

 

Oskar Skogberg


Lämna en kommentar