Hur är det möjligt att flera städare jobbat svart och underbetalt inom HOK-Elantos restauranger? Ny Tid bad om en kommentar.

Jaakko Niemi  är projektchef på HOK-Elanto som driver bland annat restaurang Amarillo.

– Många restauranger städas tidigt på morgonen eller på natten. Problemet är att restaurangerna oftast städas då vi inte har egen personal på plats, och dessutom är det stor omsättning på städarna. Det uppdagades också att man använt sig av underleverantörer som bröt mot våra kontrakt och i de fallen kunde nästan vem som helst sköta städandet, säger han.

Niemi hade tidigare ansvar för städningen på HOK-Elantos lokaliteter. För några år sedan tog några av städarna kontakt med en av restaurangcheferna och berättade att de, liksom John, fick uselt betalt och alltid direkt i handen.

– När missförhållandena uppdagades började vi genast arbeta för att korrigera situationen. Det visade sig att den firma som ansvarade för städningen hade anlitat en icke-godkänd underleverantör. Det visade sig att underleverantören anställt folk som ingen hade koll på vem de var. Allt samarbete med den ifrågavarande underleverantören upphörde genast. Kort efter det här förbjöd vi all användning av underleverantörer inom städningen, berättar Jaakko Niemi.

 

Svårare i dag

Niemi berättar att utredningen av fallet ledde till att HOK-Elanto bl.a. införde förteckningar över städarna – dessutom har ett vaktbolag börjat göra stickprov på restaurangerna – också nattetid. Avtalet med firman som ansvarade för restaurangstädningen sades upp och det nuvarande städbolaget använder endast egen personal.

Hur kan ni då garantera att svart arbetskraft inte anlitas och att lönen betalas på rätt sätt?

– När bolaget använder egen personal är det lättare att kontrollera att de sköter sina samhälleliga förpliktelser. Dessutom måste städarna nuförtiden uppge sitt skattenummer. I nuläget är det inte särskilt enkelt att använda sig av svart arbetskraft på våra restauranger, säger Jaakko Niemi.

 

Marcus Floman


Lämna en kommentar