Medborgarinitiativet för att förbjuda pälsnäringen i Finland kommer knappast att godkännas. Jord- och skogsbruksutskottet gav ett betänkande om initiativet senaste torsdag och den här veckan gav grundlagsutskottet ett utlåtande i frågan. Enligt tidtabellen ska riksdagen rösta om initiativet före sommarpausen och en klar majoritet av ledamöterna verkar vara beredda att fälla det.

Men de dystra utsikterna får inte djurskyddsföreningen Animalias nya verksamhetsledare Salla Tuomivaara att tappa modet. Hon säger att initiativet ändå kan bereda marken inför kommande lagstiftningsprojekt och att själva kampanjen var lyckad.

– Jag följde med stort intresse med arbetet kring medborgarinitiativet från Kina där jag bott de två senaste åren. Det viktiga är att vi lyckades väcka finländarnas medvetenhet om problemen inom pälsbranschen.

Den här medvetenheten hoppas Tuomivaara ska komma till nytta bland annat då förordningen om pälsdjursuppfödning ska förnyas.

– Enligt planerna ska förordningen behandlas av riksdagen före slutet av 2014. I det skedet hoppas jag att diskussionen som fördes kring medborgarinitiativet ska leda till att reglerna för pälsdjursuppfödning kan skärpas betydligt. I riksdagen verkar det finnas vilja för det här.

Tuomivaara hoppas även på förbättringar i djurskyddslagen. Arbetet med en totalrevidering av den inleddes i början av året och enligt tidtabellen ska även den vara redo för riksdagsbehandling inom 2014. Enligt Tuomivaara behövs förändringar på flera punkter.

– Särskilt gällande produktionsdjuren borde lagen garantera dem en möjlighet till arttypiskt beteende. Det fanns länge en föreställning om att de förädlade produktionsdjuren skiljer sig så mycket från sina vilda stamfäder att deras beteende förändrats. Men forskning visar att det inte är så. En undersökning i Sverige visade att produktionsgrisar började bygga bo då de fick tillfälle till det trots att de aldrig tidigare sett jord. Instinkterna sitter djupt.

Tuomivaara hoppas även på skärpningar gällande djuravel.

– Det här gäller både produktionsdjur och husdjur. Man måste slå fast i vilka fall djuravel måste förbjudas för att den orsakar stora hälsoproblem. Till exempel lider broilerhönor av ledproblem och många hundraser drabbas av rastypiska sjukdomar på grund av alltför långtgående avel.

 

Oskar Skogberg

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.