Universitetet i tiden, Framgångsuniversitetet,

världsberömt, innovativt, unikt.

Plan och utvecklingslinjer.

 

OTU koncentrerar sig på de närande ämnena

och gör i viss mån avkall på de tärande.

Universitetets hemland är Finland,

men dess samarbetspartners är spridda jorden runt.

OTU har tre fakulteter: Den Ekonomiska, Den
Tekniska, den humanistiska fakulteten.

 

Ekonomiska Fakulteten 

har ifrån start  professurer och annan personal i
följande ämnen:

Bokföringsvetenskap, särskilt dubbelbokföring

Skatteplanering,

Marknadsföring, inriktad  på lyxkonsumtion

Marknadsföring, inriktad på barn

Marknadsföring, inriktad på arbetslösa

Marknadsföring med inriktning på pensionärer,

med särskild hänsyn till livets slut.

Marknadsföring med inriktning på vanligt folk

Allmän reklamvetenskap

Affärsjuridik

Kostnads- och vinstberäkning

Arbetskraftsrekrytering och -avreglering

Reklam som konst (lektorat)

 

Tekniska Fakulteten

startar med professurer m.m. i ämnena:

Robotkonstruktion

Gruvprospektering och -anläggning

Dagbrottets teknik

Industriavfallets positiva effekter

Datorernas funktioner och rättigheter

Trä från råvara till produkt (flera ämnen)

Metall ur lös jord

Metall ur berg (flera ämnen)

 

Humanistiska fakulteten

är inriktad på praktisk undervisning i moderna språk, syftande till färdigheter i tal och skrift,

samt på allmän lärarutbildning

Lektorat inrättas i:

Retorik, med någon hänsyn till modersmålet som maktmedel

Kinesiska (53 st), engelska (16), franska (1),
spanska (2), tyska (2), ryska (5)

Pidgin som globalt kommunikationsmedel

Grundpedagogik för blivande lärare i den nya grundskolan; med ämnen som läsning, skrivning (endast små bokstäver), de fyra enkla räknesätten, världens länder och huvudstäder, världshistoriens stora gestalter i berättelser, sång, sport.

 

OTU är känsligt för trender och anpassar sitt utbud efter framkommande behov.

 

Enligt uppdrag refererat av

Lars Huldén


Lämna en kommentar