Ett nätverk som kombinerar två politiska agendor har grundats – det feministiska och antirasistiska nätverket Antirasismi X såg dagens ljus den 6 augusti i Villa Salin i Helsingfors. Idén till nätverket har sakta växt fram under informella möten kring den feministiska tidskriften Tulvas redaktion. Det var bland annat insikten om att dagens finländska feministiska rörelse inte i tillräcklig grad når vidare från sina i första hand vita medelklassvyer som lett till intiativet att grunda ett nytt nätverk.

– I nuläget reproduceras samhällets makthierarkier också i feministiska föreningar och på feministiska möten, det är främst vita kvinnor som har makten. I dagens feministiska rörelse kämpas det inte för dem som stöter på rasism. Det är till exempel ytterst sällan de traditionella finländska kvinnoorganisationerna kommer med antirasistiska ställningstaganden, sade Atlas Saarikoski, Tulvas chefredaktör och en av dem som sammankallat nätverksmötet.

Huvudtalare på sammankomsten i Villa Salin var Kristin Tran från den svenska tankesmedjan och resurscentret Interfem – en partipolitiskt obunden sammanslutning som grundats år 2006 av feminister som saknade en plattform. De som grundade Interfem hade antingen föräldrar som migrerat till Sverige eller så var de själva födda utomlands. Tran anser att det sätts alltför stor fokus på den slags rasism som extremistiska grupper sysslar med medan rasismen i vardagen och den strukturella rasismen diskuteras alltför lite. Ett konkret sätt att visa vilka mekanismer som håller många kvinnor utanför maktpositioner var författandet av ”Makthandboken. För unga feminister som (be)möter rasism och sexism i föreningslivet”.

– Det fanns ett behov att skriva ner våra erfarenheter och göra våra röster hörda. I Makthandboken presenterar vi situationen via konkreta exempel och via forskning från olika områden i samhället. Syftet med makthandboken är att organisera människor och att kämpa mot sexism i den antirasistiska rörelsen och bekämpa rasism i den feministiska rörelsen, berättade Kristin Tran.

Ett uttryckligt syfte med Interfem har varit att ge verktyg för tidigare marginaliserade feminister att nå nya positioner i samhället. Exempel på att Interfems arbete kunde sägas ha burit frukt är att Sissela Nordling Blanco, redaktör för Makthandboken, valts till en av talespersonerna för Feministiskt Initiativ (FI). Också Interfems viceordförande Zakia Khan sitter i FI:s styrelse.

Flera gånger under mötet i Villa Salin underströk både arrangörerna och Kristin Tran att finländsk aktivism måste utgå från den finländska vardagen och aktivister i Finland. Nätverk och handböcker går inte att kopiera som sådana exempelvis från Sverige.

Efter närmare fem timmar av föredrag, arbetsgrupper och brainstorming avslutades nätverkets första möte, ett möte som samlade omkring 30 personer.

– Jag var positivt överraskad över hur mycket mänskor som kom till den här träffen. Och det kom väldigt många mänskor med olika bakgrund som redan är väldigt insatta i frågor kring feminism och arbet mot rasism, säger Marian Abdulkarim, en av initiativtagarna.

En fråga som lyftes fram upprepade gånger under mötet var vikten av att de personer som personligen stöter på rasism ska vara med om att utforma det antirasistiska arbetet.

På det första mötet var en klar majoritet av deltagarna vita finländare.

På vilket sätt ska exempelvis personer med migrantbakgrund hitta det nya nätverket?

– Jag är säker på att mänskor som stöter på rasism hittar nätverket. Det viktiga är att ge en röst åt dem som stöter på diskriminering. En person måste uppleva vårt nätverks mål som sina egna, det är det enda rätta sättet att komma med.

Ett av de konkreta mål nätverket kommer att arbeta vidare med är en handbok för arbete kring antirasistiskt feministiskt arbete. En handbok som till sin utgångspunkt bär på likheter med den svenska Makthandboken.

– Vi har en liten grupp som redan börjat planera bokens innehåll, men vi kommer via de kontakter vi fått under det här mötet att få många nya skribenter, säger Warda Ahmed, en annan av initiativtagarna bakom nätverket.

 

Marcus Floman 

 

I nästa Ny Tid ingår en intervju
med Kristin Tran.

2 kommentarer

Siboné Oroza 21 augusti, 2013 - 10:12

Hej, tack så mycket för artikeln! Nu ville jag fråga var kan man få information på finska?

Hälsningar

Reply
Redaktionen 21 augusti, 2013 - 11:32

Hej,

det finns en Facebook-grupp för nätverket:

https://www.facebook.com/groups/620088421364880/
(FB-inloggning krävs)

hälsningar,

Redaktionen

Reply

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.