Saudiarabien är ett av världens mest stängda länder. Tillgången till utbildning och information är begränsad, biblioteken är få och censurerade. Men 2014 slår ett av landets första ocensurerade konstbibliotek upp sina dörrar, skriver Ann-Britt Sternfeldt. 

Forskare i Saudiarabien har beräknat att man utifrån befolkningsantalet skulle behöva 1 950 allmänna bibliotek, utspridda över hela landet. I dag finns omkring 80 bibliotek som administreras av statliga organ under kultur- och informationsministeriet. Därtill finns det några större bibliotek som har grundats av privatpersoner eller privata stiftelser, bland andra Kung Abdulaziz allmänna bibliotek i Jeddah, som grundades 1988 av kung Abdullah bin Abdulaziz (som vid tiden för grundandet var kronprins). Kung Abdulaziz bibliotek ”strävar efter att sprida kunskap och kultur i det saudiska samhället med tonvikt på det islamiska och arabiska arvet och Saudiarabiens historia”. Det är alltså denna tonvikt som gäller i Saudiarabien. Både biblioteken och bokhandlarna tillhandahåller enbart arabiska författares verk och urvalet är censurerat. Dessutom är biblioteken oftast tillgängliga bara för män, om det inte finns en särskild kvinnoavdelning vilket långt ifrån är någon allmän regel. Kvinnor måste därtill ha tillstånd av sina manliga förmyndare för att få låna böcker.

Skribenten Tariq Al-Maeena är ganska nöjd med det bokutbud som finns. Han säger att det även finns ett innovativt projekt med mobila bibliotek som kör runt i mindre städer för att uppmuntra läsandet bland landets innevånare. Han försvarar censuren med att tillgången till internet ger alla saudier tillgång till vilken information som helst.

– ”Läs” var det första ord som uppenbarades för profeten Muhammed från hans Herre, frid vare med honom, men ändå ser vi inte unga människor läsa medan de väntar på ett flyg eller som fritidsnöje när de är lediga. Men det är nog så att internet gjort bibliotekens roll mindre viktig eftersom de flesta föredrar att skaffa sig information på nätet via sina smartphones, säger Al-Maeena.

Skribenten och aktivisten Samar Fatany är av en helt annan åsikt.

– Vi har inget man kan kalla för allmänna bibliotek, alltså bibliotek som är öppna för alla och med ett mångsidigt utbud. Även våra bokhandlar är starkt censurerade. Folk måste köpa böcker från utlandet istället, men det innebär att urvalet för dom som inte vet så mycket om böcker blir oerhört begränsat. Situationen är verkligen sorglig. Vi har en lång väg kvar att gå för att utveckla vår läs- och skrivkultur.

 

Arena för dialog

Samar är inte ensam om sin frustration. Innehavarna av Athr Gallery, etablerat 2009 som det första galleriet med internationell standard och i dag det ledande konstgalleriet för samtidskonst i Jeddah, känner likadant. Eftersom det är svårt för utlänningar att besöka Saudiarabien sätter i stället Athr Gallery upp utställningar runt om i världen, där man visar saudisk konst men även konst från andra arabiska länder.

– Om den internationella publiken inte kan komma till oss får vi komma till dem, säger Adnan Z. Manjal, affärsutvecklare på Athr Gallery.

Adnan berättar att man strävar efter att vara en utbildande plattform och att galleriet är aktivt engagerat i olika utbildningsprojekt med föreläsningar, paneldebatter, utställningar, workshops med mera.

– Vi vill att vårt galleri ska vara en arena för dialog och som ett led i det arbetet håller vi på och bygger upp Saudiarabiens första konstbibliotek, som vi planerar att ska stå klart i början av år 2014. Vi vill hjälpa den unga generationen att utvidga sin intellektuella horisont inom konstvärlden. Det finns ingen konstutbildning i Saudiarabien utom vid något kvinnouniversitet, men där är utbildningen kraftigt censurerad och handlar i princip bara om grafisk design.

De som vill studera konst måste resa utomlands, men det är få som kan göra det eftersom det blir väldigt dyrt.

 

Samarbete med Taschen

Eftersom Athr Gallery sedan starten för fyra år sedan haft som fokus att vara en plattform för utbildning, föll det sig naturligt att idén om ett konstbibliotek föddes på vägen, säger Adnan. Som bäst pågår jobbet med att sätta upp biblioteket och böcker anländer undan för undan. Böcker om viktig arabisk och islamisk konst, men också om modern och samtidskonst, tillsammans med böcker om produktdesign, grafisk-, inrednings- och modedesign, arkitektur och mycket mer.

– Vi har skrivit ett exklusivt avtal med Taschen, berättar Adnan, men vi får också böcker från olika museer och gallerier, plus att vi köper online.

Taschen är ett tyskt förlag som funnits sedan 1980, och som i dag är världsomspännande och världsledande när det gäller konst, fotografi och design.

Jag frågar Adnan om censuren då inte gäller för alla. Han säger att den självklart gör det, men att lagarna inte är så strikta som man skulle kunna tro.

– Men då vi är ett offentligt galleri kommer vi så klart att vara lite försiktiga när vi öppnar biblioteket, så att vi inte skyltar med något som anses olämpligt.

 

Unikt initiativ

Den saudiarabiska konstscenen har vuxit förhållandevis snabbt sedan 2008, och saudiska artister har blivit erkända över hela världen. Många av konstnärerna är självlärda eftersom landet saknar konstskolor. Men för att konsten verkligen skall kunna blomstra och utvecklas både lokalt och internationellt behövs det utbildning, menar Adnan.

– Vårt initiativ med att skapa en utbildningsplattform är en del av en växande pool av initiativ i Saudiarabien, mestadels privata, för ingen av oss får stöd från regeringen. Och de här initiativen hoppas vi att skall leda till att fler människor börjar uppskatta både konsten och konstnärerna, och att konstutövarna själva vågar testa sina kreativa gränser.

Även om det finns andra initiativ som kanske påminner om Athr Gallery, så finns det enligt Adnan inget som har en liknande biblioteksplan som deras. Och när jag avslutningsvis frågar om de har någon särskild vision för biblioteket svarar han:

– Vi vill vara en ”one-stop-utbildningsplats”, ett kulturcentrum och bibliotek som blir erkänt lokalt här i Saudiarabien.

 

Ann-Britt Sternfeldt

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.