Regeringen inledde år 2012 arbetet med skolans nya läroplan för den grundläggande utbildningen. I reformarbetet, som leds av utbildningsstyrelsen, har man satt särskild fokus just på samhällelig värdefostran. Den nya läroplanen och formuleringarna för det man på byråkratiska kallar skolans värdegrund ska vara klar nästa år. År 2016 når den nya läroplanen landets skolor. Bob Karlsson, direktör för den svenskspråkiga utbildningen, berättar att flera arbetsgrupper nu jobbar med texter kring läroplanen för de olika skolämnena, hur skolans verksamhetskultur och skolvärldens värderingar ska se ut. Frågor kring internationalism och jämlikhet har hög prioritet, menar Karlsson.

– De frågorna är i kärnan av det som vi jobbar med i reformen av läroplanen. Målet är att man ska få färdigheter att kunna diskutera och föra dialog med klasskamrater oberoende av bakgrund – att utveckla den färdigheten det är viktigt.

Under vintern och våren kommer både lärare, elever och den breda allmänheten att ha möjlighet att kommentera utkast till den nya läroplanen.

 

Material på webben om jämställdhet och globalfrågor i skolan
Bryt normen:
www.normer.fi

Jämställdhetsarbete i praktiken
www.oph.fi/publikatoner/2012/jamstalldhetsarbete_i_praktiken

Jämställdhet i lärandet
www.jamstalldhetilarande.fi/

Världsmedborgarboken
www.oph.fi/publikationer/2011/skolan_moter_varlden

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.