Fidesz mobbar sig till valseger

av Joakim Medin

En bred vänsterallians utmanar den auktoritära regeringen när Ungern går till val den 6 april. En mängd nya lagar har dock tystat oppositionen och bäddat för status quo. Frågan är därför hur demokratiskt valet blir. 

På en gata i östra Budapest, ett stenkast från tågstationen Keleti, står tre män sida vid sida och tittar skamset på de förbipasserade. De poserar framför polisens kamera med arresteringssyltar där deras namn står skrivna och vi andra förstår genast att de nyss har gripits för sina brott.

Men de tre männen finns bara på en fiktiv bild, en gigantisk propagandabild som täcker en hel vägg av ett fyravåningshus. Och under männen – ledarna för den progressiva oppositionen – står det ”Förtjänar inte en chans till!”.

Jättebilden som kunnat ses på hundratals husväggar och anslagstavlor över hela Ungern mellan januari och mars, är en del av en omfattande smutskastningskampanj. Bakom kampanjen står den konservativa tankesmedjan CÖF, som har starka band till regeringspartiet Fidesz.

– De använder sin makt till att säga vad de vill om oss. Det är skandalöst, men jag tror att folk blivit vana vid sådant nu, säger Áron Tanos, en av ledarna för det socialdemokratiska oppositionspartiet Együtt 2014.

Den 6 april går Ungern till val för att välja en ny regering och ett nytt parlament. Efter all uppmärksamhet som landets politiska utveckling väckt under de senaste åren, är det fler än bara ungrare som förstår hur viktig valets utgång är. Olika partier gör nu sitt bästa för att mobilisera stöd hos befolkningen. Men den progressiva oppositionen har knappt haft en chans att nå ut till befolkningen eller att presentera en positiv bild av sig själv.

I det förra valet 2010 red det nationalistiskt-konservativa partiet Fidesz fram på en missnöjesvåg mot socialistregeringen, och vann en stor valseger där de fick två tredjedelar av platserna i parlamentet. Samtidigt fick fascistpartiet Jobbik nästan 17 procent av rösterna. Fidesz har sedan dess använt sin supermajoritet till att helt på egen hand driva igenom ett stort antal nya lagar och förändringar, som såväl EU-kommissionen som FN och människorättsgrupper har kritiserat skarpt för att vara odemokratiska.

 

Bakbunden kampanj

Nu förbjuder en ny lag plakat med politiskt budskap kring landets alla större bilvägar. Valannonser ingår i detta förbud. Dessutom är politiska affischer helt förbjudna på en mängd platser i centrala Budapest, såsom metrostationer, tunnlar, broar, träd, elstolpar och nästan alla torg och offentliga platser. Men förbudet gäller inte civila organisationer. Därför har högern via CÖF kunnat genomföra den mycket påkostade kampanjen mot vänstern – som inte kunnat bemöta smutskastningen.

– De flesta anslagstavlor där information får spridas är i händerna på Fidesz. De ägs av oligarker allierade med dem, som inte ger oss utrymme. Det är samma sak med landets stora tidningar, säger Tanos.

Áron Tanos började sitt politiska engagemang som gräsrotsaktivist i den fackliga proteströrelsen Szolidaritás, och har senare varit aktiv inom det nybildade Együtt 2014. Partiet är ett av fem som ingår i den stora center-vänsteralliansen Kormányváltás (Regeringsskifte), som utgör den huvudsakliga demokratiska oppositionen mot Fidesz. Där ingår även Demokratiska koalitionen, Liberala partiet, gröna Dialog för Ungern, samt det stora socialistpartiet MSzP. Men inte ens med dessa samlade krafter lyckas oppositionen nå ut till befolkningen på grund av den nya lagen, menar Tanos.

En annan Fideszlag har kraftigt begränsat det partipolitiska innehållet i tv. Partireklamen i public service-tv är nedskuren till 600 minuter totalt, under hela den över 50 dagar långa valrörelsen. Dessa 600 minuter måste fördelas lika mellan valets alla 18 partier. Dessutom har kommersiella tv-kanaler förbjudits att ta betalt för att visa partireklam, och naturligtvis inte upplåtit någon gratis reklamtid. Resultatet är att Ungerns partier knappt alls varit synliga i ungersk tv inför valet – med undantag för premiärminister Viktor Orbán i regeringens nationalistiska kampanjfilm.

Till och med möjligheterna att sprida politiska budskap per post och telefon har inskränkts. Enligt regeringens dataskyddsbestämmelser får partierna inte längre ringa upp folk som inte själva har meddelat intresse. Det är också förbjudet att använda kontaktuppgifter från telefonkatalogen och samtliga röstberättigade har fått ett brev från valmyndigheterna om hur de ska gå till väga för att undvika att få hem partiinformation.

Ungern går till ett historiskt viktigt val, men det får knappt spridas något valmaterial inför det.

 

En hårfin gräns

Statsvetaren och Östeuropa-specialisten Andreas Bågenholm vid Göteborgs universitet menar att Fidesz har väldigt starka auktoritära drag. Partiet försöker stärka sin makt så mycket som möjligt genom politiska åtgärder som gynnar dem själva, medan alla andra missgynnas. Särskilt allvarligt är hur oppositionen nu drabbats.

– Här balanserar man på en hårfin gräns. Allt är väldigt subtilt, det finns inga bestämmelser som uttryckligen förbjuder oppositionen. Det är oerhört oroväckande, och man undrar hur det hela skall sluta.

Samtidigt ser Fidesz ut att ännu för det mesta spela på den demokratiska planhalvan, menar Bågenholm. De genomför många och kontroversiella förändringar, men håller sig hela tiden till spelreglerna.

En av omvärldens mest högljudda kritiker, Ungernexperten professor Kim Lane Scheppele vid Princeton University, menar att Fidesz plan är att allt skall se normalt ut. Men om de segrar har valet i själva verket blivit riggat, anser Scheppele.

Förklaringen ligger i de omfattande förändringarna av valsystemet. Fidesz har själv ritat om landets valkretsar, och systematiskt splittrat eller förstorat valdistrikt med starkt vänsterstöd, så att det gynnar dem själva. Det innebär att vänstern nu måste få sex procent fler röster för att överhuvudtaget kunna vinna. Vice versa räcker det med bara 50 procent till Fidesz, för att ge dem en ny supermajoritet. Chansen för detta ökar också, eftersom Ungern infört ett i Europa unikt system med bonusröster också åt valets segrare. Regeringen låter dessutom minoritetsungrare i grannländerna, vars sympatier främst ligger hos Fidesz, poströsta i valet. Men alla de ungrare som arbetsmigrerat, och oftare sympatiserar med vänstern, måste fortfarande resa till ambassaderna för att rösta. Med stort manfall som följd.

Fidesz har utformat ett system, vars kärna utgörs av partireklamsförbuden, som ger dem så många fördelar som möjligt och gör att de inte kan förlora makten under nuvarande förhållanden. Därför är inte Ungern längre en riktig demokrati med fria och rättvisa val, menar Scheppele.

– Alla de här sakerna går i samma riktning, mot en ökad nationalism och med en dragning åt ett auktoritärt och otrevligt håll, säger Andreas Bågenholm.

Opinionsundersökningar pekar också på att valresultetet 2014 kommer bli precis som 2010: en ny seger och supermajoritet åt Fidesz. Bågenholm tror att samma typ av politik kommer att fortsätta, och små steg tas för att marginalisera oppostionen.

– Men samtidigt är Ungern med i EU, och det finns en gräns för hur långt en regering kan inskränka demokratiska fri- och rättigheter för att säkra sin egen makt. De måste spela efter EU:s regler, annars blir de till sist utsatta för sanktioner.

Åtskilliga protester, fördömande rapporter och sanktionsförsök har redan kommit från EU-håll, utan att på allvar påverka den ungerska regeringspolitiken. Initiativen bromsas av att inte alla inom EU tycker att utvecklingen i Ungern är dålig.

Lördagen den 29 mars hade Fidesz sitt allra största massmöte inför valet, då premiärminister Orbán talade offentligt på Hjältarnas torg i Budapest. Med honom i talarstolen stod även Joseph Daul, den nyvalde ordföranden för Europeiska Folkpartiet (EPP) som gjorde sitt första officiella utlandsbesök. Fidesz ingår i EPP, som är EU-parlamentets största parti och konservativa grupp. Där ingår även Samlingspartiet och Kristdemokraterna i Finland, liksom Moderaterna och Kristdemokraterna i Sverige.

– Det är anmärkningsvärt. Det är en sak att man ligger lågt med kritiken, men väldigt märkligt att officiellt sanktionera politiken och öppet ställa sig bakom ett parti som fått så mycket intern EU-kritik. Det är ett fjäder i hatten för Fidesz, menar Andreas Bågenholm.

 

Unga flyr

Eftermiddag i centrala Budapest. På hotellet där jag och min fotograf checkar in extraarbetar bara unga människor. De studerar alla på universitetet, är bildade och världsvana. Men ingen av dem tänker rösta. Några har inget intresse eller förtroende alls för politiken, och struntar i vad som sker. Andra är upprörda över utvecklingen och tänker därför bojkotta valet. Nästan alla planerar att göra som hundratusentals andra unga och välutbildade ungrare gjort de senaste åren.

– När jag tagit min examen flyttar jag utomlands. Det blir nog London, där min pojkvän redan bor. I Ungern finns inga jobb, ingen framtid, bara korruption och besvikelse. Jag ser inte hur jag skulle kunna stanna kvar här, säger Izabella Sándor.

Opinionssiffrorna ger idag Fidesz ett nära femtioprocentigt stöd, och därför kommer de att behålla makten. Men detta stöd finns bara hos de ungrare som vet hur de ska rösta. En mycket stor del tänker inte alls delta i valet. Eftersom Fidesz tagit bort minigränsen för hur stort valdeltagande som behövs för att resultatet skall vara giltigt, spelar det dessvärre ingen roll hur många som bojkottar valet den 6 april. Valutgången bestämmer landets framtid.

Och framtiden inkluderar Jobbik, landets antisemitiska, antiziganistiska och odemokratiska fascistparti, som ligger kvar på ett stöd kring 15-20 procent. När några få dagar återstår till valet har det oroväckande nog varit i stort sett bara Jobbik, vid sidan om Fidesz, som lyckats få plats på anslagstavlor och i medier.

Än mer oroväckande är att regeringen redan nu realiserat viktiga delar av Jobbiks partiprogram. Medielagen och diskrimineringen av homosexuella är helt i linje med fascisternas planer. Arbetslösa, främst romer, tvingas till offentligt ”frivilligarbete” för att få fortsätta lyfta socialbidrag. Fidesz har förbjudit statyer och gatunamn med anknytning till kommunister, socialdemokrater och antifascister, men låtit antisemiter och antidemokrater från mellankrigstiden återuppstå i deras ställe. Båda partierna delar också varma känslor för den gamla Hitler-allierade högerdiktaturen under Miklós Horthy (1920-1944), som fyllde Auschwitz med judar.

 

Stark symbolik

Vi träffar Áron Tanos igen, och tar hissen upp i Fackföreningarnas hus tillsammans med honom. Några våningar upp har proteströrelsen Szolidaritás sitt högkvarter. Där står två stora avsågade stövlar på en piedestal – liknande resterna av Budapests gamla Stalin-staty, efter att den rivits 1956. Bakom några lådor hittar Áron även statyns huvud. Men det föreställer premiärminister Orbán.

– Det är han på pricken. Med den här aktionen ville vi visa att han liknar någon och att han gått från ung, snäll, liberal politiker till den diktator han är idag. Den politik han motsatte sig för 25 år sedan, genomför han själv idag, säger Áron.

Statyn avtäcktes och störtades vid ett stort protestmöte i september. Att Áron och andra arrangörer använde en så stark symbolik, fast de själva är vänster, skulle visa allvaret i vart de anser att landet är på väg. Just nu finns det stora orosmoln kring hur Fidesz koncentrerar all makt kring sig själv, samtidigt som mycket av partiets agenda och struktur är helt uppbyggt kring och skapad av dess grundare Orbán. Det finns ett stort avstånd mellan honom och alla andra politiker i partiet, och en uppenbar personkult, menar Áron.

– Det här kan kopieras och påverka resten av Europa, hur de har byggt upp konstitutionen och sin makt. Det kan bli en handbok i hur man smidigt bygger upp en diktatur.

Joakim Medin
Foto: Thorkil Rothe

Fidesz och Viktor Orbán

Ungerns omfattande politiska makeover började efter att det nationalistiskt-konservativa regeringspartiet Fidesz fick regeringsmakten 2010. Både inhemsk opposition och världssamfundet har kritiserat premiärminister Viktor Orbáns politik för att vara odemokratisk, diskriminerande och reaktionär. På bara fyra år har Fidesz skapat fler lagar än vad som skapats under hela den postkommunistiska perioden, och bland annat infört en världsunik kriminalisering av hemlöshet i grundlagen, inskränkt pressfriheten, berövat trossamfund sina religiösa rättigheter, och fråntagit homosexuella relationer rätten att definiera sig som familj. En växande maktkoncentration har även berövat viktiga delar av statsapparaten dess politiska autonomi.


1 kommentar

Attila Gal 8 april, 2014 - 14:19

Artikelförfattaren glömde nämna att arbetslösheten och stadsskulden har minskat kraftigt. Det sistnämnda till IMF´s stora förtret, som ger gärna ”generösa” lån för att ”befria” ett land och ”värna om demokratin”. Men som Göran Persson sa, den som är skuldsatt är icke fri! 😉

Dessutom går ekonomin som tågen i Ungern nu…

Önskar Viktor Orban och Ungern lycka till!

Attila

Reply

Lämna en kommentar