Flera kandidater i EU-valet har sagt och upprepat att EU är ett lyckat fredsprojekt. Hur detta går ihop med att EU-länderna ifjol satsade cirka 400 miljarder dollar – nästan en fjärdedel av globens sammanlagda militärbudget på 1 700 miljarder dollar – på arméer, flottor, stridsflyg, missiler och rymdvapen är inte alldeles lätt att begripa.

År 2010 slöt Frankrikes och Englands regeringar TEUTATES-avtalet om samarbete kring vidareutveckling av sina kärnvapen. Avtalstiden löper ut år 2060. Jag undrar vad våra barnbarn ska tänka om denna del av projektet.

Medan vår värld präglades av det kalla kriget mellan öst och väst skrev den europeiska förbundsstatens tillskyndare Altiero Spinelli (1907-1986) i den amerikanska tidskriften Foreign Affairs att USA bör förbereda sig på att frikoppla sig militärt och acceptera Europas nukleära avrustning.

Så borde det ha gått på 1990-talet, efter Sovjets fall. Så bör äntligen ske på 2010-talet, vilket samtidigt skulle skapa grunden för en demokratisk förbundsstat, som kan representera oss i FN:s säkerhetsråd.

Endast ett EU som genomfört sin nukleära exit och frigjort sig från USA:s militära överhöghet kan verkligen bli ett fredsprojekt.

 

Mikael Böök

Piratpartiet


Lämna en kommentar