En stor humanist har avlidit

av Laura Lodenius

Fredrik Therman har avlidit. Fredrik föddes 1944 och skrev studenten från Grankulla samskola. Han studerade till bibliotekarie vid Helsingfors universitet och examinerades från Soc&kom. Fredrik var fredsvän, inte bara i  allmänhet, men som ordförande för Svenska Fredsvänner i Helsingfors och styrelsemedlem i Fredsförbundet, han var bibliotekarie, skribent, författare och Bellman-trubadur när det kom sig. Han tyckte om att resa och gjorde många intressanta resor under sitt liv. Men framför allt var Fredrik en stor humanist, en man med ett stort hjärta och passion för rättvisa och fred i världen.

Fredrik skrev under åren förutom pjäser och revyer en självbiografisk roman, kolumner och kåserier för många finlandssvenska tidningar, som Löntagaren och Hbl. Med  Ny Tid hade han haft kontakt redan på Georg Backlunds chefredaktörstid i sin ungdom. I Fredsposten, som han också var chefredaktör för, blev signaturen Fredman hans varumärke.

Fredrik hade stor passion för litteratur och böcker. Han jobbade länge för Kyrkslätts och Esbos biblioteksväsende, senare i Arbis bibliotek.

Det utmärkande för Fredrik som kollega i fredsarbetet var det positiva sinnelaget. Han sökte det goda eller humoristiska i alla situationer, också då det handlade om och krig och upprustning, eller då han ibland lyckades trassla till sitt eget liv.

Fredrik kunde man lita på i fredsarbetet, han  ställde upp i ur och skur, och bidrog bland annat till att hålla Fredsposten vid liv  under många år.

”Jag har levt världens mest spännande liv, mitt eget liv, och det är jag glad över,” skrev Fredrik 1996 i den självbiografiska boken Varats lätthet, där han beskriver sitt liv med starka kvinnor omkring sig, ett liv han ser tillbaka på med humor.

Det  är väl värt att ha som målsättning, att leva våra liv så att vi kan säga att det har varit världens mest spännande liv.

Laura Lodenius
Foto: Ny Tids arkiv

Lämna en kommentar