Den fria marknaden är inte fri. Marknadsliberalism leder inte till att folk får betalt enligt hur produktiva de är. Välstånd ”rinner inte ner”. Fria marknader gör sällan fattiga länder rika. Stora statsapparater gör att folk är mer öppna för förändringar.

Det här är bara några av de slutsatser som den koreansk-brittiske Ha-Joon Chang presenterar i sin bästsäljare 23 Things They Don’t Tell You about Capitalism från 2010. Boken har inte översatts till svenska, varför den antagligen inte heller synts till på Ny Tids sidor. Däremot finns den att få på finska under namnet 23 tosiasiaa kapitalismista.

Chang har blivit ett ledande namn då det gäller populärvetenskaplig kritik av marknadsliberalismen och fria marknader. Han poängterar själv att han inte är någon socialist, och gillar kapitalism – men att nyliberalismen är ett system som inte håller eftersom det bygger på en hel rad premisser som är tagna ur luften och inte har någon grund i verkligheten.

Ta bara exemplet ”fri marknad”. Ha-Joon Chang påpekar att det i dag inte finns något sådant som en fri marknad, och att knappast ens marknadsliberlisterna skulle vilja ha en sådan. Varför? Jo, för att det skulle innebära att barnarbete var tillåtet, likaväl som slavhandel, fri handel med kärnvapenmissiler, biologiska vapen, och så vidare. Han påminner om att det i tiderna var frihandelsentusiaster som protesterade mest mot att Storbritannien införde lagar om barnarbete (barn fick bara arbeta 12 timmar om dagen), och mot förbudet på slavhandel. Vare sig vi vill det eller inte, måste vår ekonomi till viss del vara politiskt styrd för att ha något uns av moral och rättvisa, menar Chang.

Med dylika argument smular Chang sönder myt efter myt om den fria marknaden och nyliberalismen. De 23 kapitlen är korta och slagkraftiga. De har så mycket bakgrundsinfo och siffror att det hela inte bara blir tyckande, men referenserna samlas bak i boken så de inte gör läsningen hackig. Kapitlen är dessutom uppdelade i ytterligare korta stycken, som ibland inte är mer än en sida långa. Det gör att boken till exempel är perfekt spårvagns- eller bussläsning.

För den som redan är någorlunda insatt i vänstervriden ekonomisk politik kommer boken inte med några stora avslöjanden, men den är utmärkt för att man ska kunna samla på sig ammunition för nästa ekonomidebatt med dem som inte nödvändigtvis är övertygade om nyliberalismens fasor. För den som inte känner sig speciellt väl insatt i global ekonomi, men skulle vilja veta mer, är boken en guldgruva.

 

Janne Wass

 

Ha-Joon Chang: 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism. Penguin Books, 2010. Finsk översättning: 23 tosiasiaa kapitalismista. Översättning: Marja Ollila. Into, 2012.

Lämna en kommentar