Pedofiler agerar på minerad mark

av Gordana Malešević

I väntan på lagstadgade åtgärder för att förhindra en industrialisering av barnsexturismen på webbsajter får man nöja sig med det gränsöverskridande arbete som frivilligorganisationen Terre des Hommes Netherlands gör i cyberrymden.

Sweetie ser ut som vilken filippinsk tioåring som helst. Hennes användarprofil visar dock att hon tillbringar sina dagar online för att möta förfrågningar från vuxna som erbjuder henne pengar för att visa upp sig i sexuella poser och handlingar framför en webbkamera.”Är du en arbetande flicka?” och ”Jag tycker om flickor i din ålder” är några av kommentarerna från okända vuxna som vill köpa privat sexshow via till exempel Skype eller Yahoo Messenger. Att vuxna betalar för att se videoklipp där barn poserar nakna, masturberar och har sex med andra framför en kamera kallas barnsexturism på webben. En stor del av barnen på dessa webbsajter finns i Filippinerna, men fenomenet finns över hela världen. FN och FBI har kommit fram till att närmare 750 000 barnsexförövare agerar på nätet vid varje given tidpunkt och att det finns cirka 40 000 offentliga chattforum på vilka förövarna är aktiva.

Flickor och pojkar utför de sexuella handlingarna under tvång och liksom porr- och prostitutionsindustrin har denna bransch sin grund i fattigdom – oavsett om barnen har blivit kidnappade eller föräldrarna är delaktiga i exploateringen (om än inte alltid medvetna om konsekvenserna för barnet). Tidigare har barnsexturismen på webben inte varit lika organiserad som barnporr- och barnprostitutionsindustrin, men allt oftare ingår individerna bakom barnsexturismsajterna i kriminella nätverk som även sysslar med människohandel. Experterna menar att barnsexturism på webbsajter går mot en industrialisering, men att den utvecklingen kan hindras. Det saknas inte lagar som skyddar barn, men de flesta är skrivna på det sättet att barnet måste göra en anmälan, med andra ord ger de barnet rätt till upprättelse efter att det har utsatts av förövare. Det som krävs för att intentionen bakom lagarna ska ha verkan i praktiken är riktlinjer för och finansiering av förebyggande arbete – som skyddar barn från att bli utsatta.

Sweetie hjälper forskarna

Till skillnad från andra filippinska barn på barnsexturismsidor är Sweetie en avatar, skapad av fyra holländska forskare knutna till frivilligorganisationen Terre des Hommes Netherlands. För att visa politiker att man kan nå resultat med förebyggande arbete har forskarna fördjupat sig i barnsexturismen på webben, de utsatta barnens situation i Filippinerna, relevanta lagar och designat den virtuella låtsaspersonen Sweetie och därefter arbetat tio veckor online.

Genom att jämföra bilder och följa förövarnas aktivitet på webben har de helt lagligt kunnat identifiera 1 000 förövare (999 män och en kvinna från 65 länder) och sända informationen till Interpol, som vidarebefordrat den till respektive hemland.

De som identifierats som förövare har sökt kontakt med chattprofiler som visar att det handlar om prepubertala barn – där ålder ”10 år”, kön ”flicka” och plats ”Filippinerna” är tydlig. Därefter har var och en blivit påmind om att hen talar med en tioåring och därpå valt att betala för en webbkamera-sexshow framförd av en tioåring.

Under forskarnas tio veckor på nätet med Sweetie var 99 procent av all konversation på offentliga chattsajter av explicit sexuell natur. Närmare 20 000 personer kontaktade Sweetie. Vid några enstaka tillfällen fick Sweetie frågan varför ett så ungt barn är på en offentlig chattsajt.

Av Sweetie-rapporten framgår även att en del personer var oförsiktiga medan andra gömde sin identitet mycket väl, men de flesta var villiga att ge något slags identifikationsinformation för att kunna gå vidare med sitt köp. Därför var det möjligt att identifiera förövaren utan att hacka, bryta mot några lagar eller inkräkta på den personliga identiteten.

En del länder arbetar redan med Sweetie-liknande metoder, men experter är eniga om att mera förebyggande arbete kan göras. I Sverige kan personer som köper sex av tonåringar komma undan med böter. I början av september tillsattes en särskild utredare för att överväga om straffskalan borde höjas vid människohandel och köp av sexuella handlingar av barn. I väntan på utredarens utlåtande och på att våra folkvalda ska finansiera förebyggande åtgärder och hindra en industrialisering av barnsexturism på webbsajter, kan man konstatera att det förebyggande arbete som nu sker går bortom de geografiska gränserna och att pedofilen, med Sweetie i cyberrymden, agerar på minerad mark när hen söker tillfredsställa sina sjuka lustar.

Gordana Malesevic

Lämna en kommentar