Detta är ett historiskt nummer av Ny Tid, det är nämligen sista gången Ny Tid utkommer som veckotidning. Den 23:e januari dimper den nya månadstidningen Ny Tid ner genom prenumeranternas postluckor.

Om detta kommer som en nyhet, så låt oss ta det viktiga först: ja, Ny Tid blir månadstidning från och med årsskiftet. Praktiskt betyder det att tidningen utkommer, inte fyra, utan en gång i månaden. Det fysiska formatet blir mindre, men tjockare. Sidmängden ökar till 60-72 sidor per nummer. Reformen kräver inga åtgärder av prenumeranterna: Ny Tid fortsätter att komma hem alldeles som förut, och prenumerationsavgifterna påverkas inte i detta skede.

Ny Tid gick ut med nyheten om reformen i finländska medier i oktober, men det är förståeligt om läsare till exempel i Sverige missat det. Därför ägnar vi mittuppslaget i denna tidning till att berätta om hur Ny Tid kommer att se ut år 2015.

I dessa tider av nedskärningar inom mediebranschen är det naturligt att nyheten har mötts med en viss dos av skepsis – många har antagit att det är fråga om en nedskärning. Så är dock inte fallet. Beslutet att övergå till månadsutgivning har ganska litet att göra med Ny Tids erkänt svajiga ekonomi. I första hand är det fråga om en reform som är avsedd att förbättra tidningens innehåll.

Ny Tid har alltid vinnlagt sig om att publicera djuplodande och analyserande texter. Det har varit tidningens gigantiska styrka att vi bland våra medarbetare har några av inte bara Finlands, utan Nordens, bästa skribenter, som har kunnat leverera utomordentliga artiklar, reportage, essäer, kolumner och recensioner. Men å andra sidan har det också varit något av en svaghet, eftersom tidningens innehåll i mångt och mycket har formats av vad våra frilansande skribenter har känt för att skriva – vilket tack och lov nästan alltid varit mycket intressant.

Däremot har det varit svårt för de anställda att själva hinna utföra den djuplodande journalistik som vi eftersträvar, då merparten av tiden gått åt till redigering, planering och allehanda administrativt arbete – och i och med det allt större kravet på webbnärvaro, har vår tid för skrivande och grävande ytterligare naggats i kanterna. Det är ett sorgligt faktum att Ny Tids webbnärvaro trots det inte riktigt varit på den nivå som förväntas av ett medium i denna internetålder.

För många har Ny Tid varit ett tajt, sammanfattande paket av den gångna veckans diskussioner kring samhälle och kultur som ramlat ner i postlådan varje fredag – och det är naturligtvis synd att Ny Tid förlorar den funktionen. Vi hoppas ändå att Ny Tid inte, som en upprörd läsare förutspådde, ”blir fullständigt värdelös i klasskampen”.

Det är länge sedan Ny Tid kunde göra anspråk på att vara någon form av nyhetsförmedlare – i papper har tidningen under det senaste decenniet levererat nyheter som varit nästan en vecka gamla då tidningen landat hos prenumeranterna. Med webbens snabbhet kan en tidning som tar fyra dagar att gå från layout till postlådan inte leverera nyheter. Däremot kan Ny Tid vara en aktualitetstidskrift som samlar, analyserar och kommenterar brännande teman. Detta uppdrag fortsätter vi att utföra som månadstidning – och vårt mål är att kunna göra det bättre än nu, då vi kan sätta mer tid och resurser på ämnena vi behandlar. Så mycket av dagens journalistik jagar klick och försöker hänga med i de sociala mediernas blixtsnabba flöde. Ny Tid väljer att göra tvärtom. Paradoxalt nog ger det oss också mer tid för att utveckla vår närvaro på webben.

Reformen kommer samtidigt som Ny Tid firar sitt 70-årsjubileum, och därmed känns det en aning vemodigt att ge upp det gamla formatet – å andra sidan är det en påminnelse om att Ny Tid i alla tider förändrats och utvecklats. Alla kanske inte minns att Ny Tid en gång var en dagstidning. Förnyelse är ju ett klassiskt tema så här inför jul- och nyårsfirande (se där en åsnebrygga som heter duga!). Med det i åtanke vill vi på Ny Tid önska alla läsare och medarbetare en riktigt god jul och ett gott nytt år, och så ses vi i helt nya tecken i januari!

Janne Wass

Lämna en kommentar