Hanna Nyman. Foto: Tani Simberg

Hanna Nyman. Foto: Tani Simberg

Teaterfestivalen Baltic Circle har framfört klagomål till Helsingfors förvaltningsdomstol mot polisens beslut att censurera en nakenperformans den 16 november 2014.

I den nederländske konstnären Dries Verhoevens performansserie Ceci n’est pas… uppfördes en ny performans varje dag i ett plexiglasbås i Helsingfors centrum under en veckas tid. I den avslutande delen av performansen, Ceci n’est pas mon corps (Detta är inte min kropp), skulle en 83-årig kvinna sitta naken i glasbåset, vilket polisen förbjöd som offentligt kränkande av sedligheten. 83-åringen fick istället uppträda i trosor och bh.

Festivalarrangörerna vill nu att förvaltningsdomstolen häver polisens beslut. Enligt Hanna Nyman, direktör för teaterfestivalen Baltic Circle, kränker beslutet yttrandefriheten och den konstnärliga friheten.


Varför gör Baltic Circle polisens beslut till en rättssak?

– För det första vill vi stärka den konstnärliga friheten i samhället och koppla den till lagen om yttrandefriheten. För det andra vill vi lyfta fram den besvärligt formulerade lagen om offentligt kränkande av sedligheten.


Vad hoppas ni uppnå med rättssaken?

– Naturligtvis hoppas vi att domstolen ger oss rätt i vårt klagomål. Vi vill att konstens egenvärde uppmärksammas bättre i den offentliga debatten. Och på lång sikt hoppas vi att det här blir ett prejudikat som skrivs in i lagstiftningen. För oss är det här ingen ekonomisk fråga, utan rent principiell. Det är en fråga om att trygga yttrandefriheten och den konstnärliga friheten.


Hur ser tidtabellen ut?

– Angående tidtabellen vet vi ingenting med säkerhet. Vi får svar om vårt klagomål tidigast i slutet av våren. Men vi är beredda att föra saken vidare ända till Högsta domstolen för att få till stånd ett juridiskt prejudikat i den här frågan.


Lasse Garoff

Lämna en kommentar