Runebergspriset till självbiografisk roman

av Janne Wass

Årets Runebergspristagare Joni Skiftesvik  är en produktiv författare vars stil har beskrivits som filmatisk. Skftesvik har under sin 30-åriga författarbana publicerat 16 romaner, ett dussin novellsamlingar, och skrivit närmare 30 pjäser och hörspel. Den 66-åriga författaren har nominerats för Finlandiapriset tre gånger.

Skiftesvik, vars riktiga förnamn är Jon, växte upp med en ensamstående mamma efter att hon separerat med den norska fadern inte långt efter Skiftesviks födsel. Modern arbetade som stuvare i arbetarstadsdelen Martinniemi i Haukipudas, en del av Uleåborgs stad. Hans verk har ofta självbiografiska drag, då många av dem utspelar sig i den fattiga arbetarverkligheten i Haukipudas. Skiftesvik placerar ofta sina berättelser i historiska skeenden, som betraktas ur ett lokalhistoriskt perspektiv, ofta sett med del lilla människans ögon.

Joni Skiftesvik tilldelades Runebergspriset för romanen Valkoinen Toyota vei äitini, som följer en man som via hustruns och sina egna hälsoproblem tar itu med sin egen uppväxt, som beskrivs i långa flashbacks i boken. Ofta behandlas i hans böcker ett far-son-förhållande, men i hans senaste roman är det mysteriet med en omkommen pojke som historien cirklar runt.

Boken var ursprungligen tänkt som en självbiografi – idén kom då Skiftesvik själv låg på akutavdelningen på sjukhuset på grund av en skadad aorta, medan hans hustru samtidigt återhämtade sig efter en hjärttransplatation i rummet bredvid. Pojken vars död behandlas är Skiftesviks egen son, som omkom under en kanotolycka. Eftersom historien enligt honom själv ändå antog ett eget liv, valde han att göra den till en fiktiv historia med starka självbiografiska drag.

 Janne Wass

Lämna en kommentar