Ny Tid blir utan Vänsterförbundets stöd år 2016

av Janne Wass

Ny Tid blir utan pengar från Vänsterförbundet från och med 2016 – åtminstone under den pågående riksdagsperioden, alltså fyra år framöver. Beslutet togs officiellt i dag av partiets styrelse. Vänsterförbundet tvingas på grund av det dåliga valresultatet spara in 700 000 euro i uteblivet parlamentariskt partistöd. Uppenbarligen är press- och informationsverksamheten en av de poster där de mest drastiska nedskärningarna görs, antagligen med föresatsen att koncentrera informationsverksamheten till partikansliet. Ny Tid är inte den enda vänstertidning som drabbas. Också Kansan Tahto och Satakunnan Työ blir utan pengar från Vänsterförbundet. Norrfinländska Kansan Tahto meddelar på sin webbsida att tidningen utkommer som vanligt med ett nummer i veckan fram till årsskiftet, men efter det är framtiden öppen. Ett sorgligt besked är att man redan i det här skedet beslutat att lägga ner nästan 70 år gamla Björneborgstidningen Satakunnan Työ från och med årsskiftet. Om det vill sig illa finns alltså bara Ny Tid och Kansan Uutiset kvar 2016.

Ny Tid är inte Vänsterförbundets tidning, och har inte haft några officiella band till partiet på 25 år. Trots det står Ny Tid nära den typ av vänsterideologi som Vänsterförbundet företräder. Tidskriften har fortsatt – med perspektiv utifrån – att bevaka partiets förehavanden. För att stöda den enda svenskspråkiga vänstertidning som numera ges ut i tryck har Vänsterförbundet under de gångna åren kanaliserat en del av det parlamentariska press- och informationsstödet som partiet erhåller till Ny Tid. År 2014 var Vänsterförbundets stöd till Ny Tid 28 500 euro, vilket utgjorde kring en niondel av Ny Tids totala budget på 250 000 euro.

Ny Tids ledning är naturligtvis oerhört besviken på Vänsterförbundets beslut och anser att den svenska vänsterpressen drabbas oproportionerligt hårt. . För Vänsterförbundets del kan man hoppas att en del av pengarna kanaliseras till annan svenskspråkig informationsverksamhet. Trots att partiet i plenisalen med så gott som enad front försvarat svenskans ställning i Finland, har man ibland varit dålig på att lyfta fram svenska frågor, och den svenska informationsverksamheten har ställvis haltat ordentligt. Att partiet väljer att dra in stödet till landets enda svenskspråkiga vänsterpublikation (vid sidan av nättidningen Arbetarbladet) sänder inte heller några positiva signaler till presumtiva svenskspråkiga väljare.

Vad betyder då detta för Ny Tid?

Ett bortfall på en niondel av de totala intäkterna är potentiellt katastrofalt. För en tidskrift med en upplaga på knappt 2 000 exemplar, och en redan problematisk ekonomi, är det oerhört svårt att ersätta. Vi har ändå beslutat oss för att göra det. Ny Tid har skurit ner så mycket man kunnat då det gäller personalen. I dag sysselsätter Ny Tid två personer på heltid och tre på deltid, och för att göra en så högklassig tidning som Ny Tid, med den tidtabellen som det görs på, krävs en redaktion av denna storlek.

Vårt mål är detta: Det indragna presstödet kommer inte att synas i tidskriftens kvalitet eller sidantal. Vi lovade i samband med utgivningsreformen vid årsskiftet att inte höja prenumerationsavgifterna, och det löftet tänker vi hålla.

Vi tror – nej, vi är övertygade om – att en tidning som Ny Tid är livsviktig för den finlandssvenska kultur- och politiska debatten, som ett debattforum, som en plantskola för unga skribenter, som en alternativ röst i ett ofta likriktat diskussionsklimat. Vi tror alltjämt på den långa och långsamma journalistiken som tidskriften företräder. För att upprätthålla detta krävs också att vi har resurser.

Pengarna måste alltså hittas någon annanstans. Positivt är att Ny Tid sedan årsskiftet har höjt sitt prenumerantantal, och vi ska se till att den stigande trenden fortsätter. Vi fortsätter också att locka fler betalande medlemmar till understödsföreningen Tigern. Även på annonsmarknaden har Ny Tid möjlighet att göra bättre ifrån sig. För en svenskspråkig tidning av Ny Tids storlek är det ändå omöjligt att på kort varsel täcka ett underskott på nästan 30 000 euro med privata donationer, annonsintäkter och prenumerationer. För att få ihop 28 500 euro skulle vi tvingas höja prenumerantantalet med hälften. Vi hoppas därför att Ny Tids trångmål även väcker genklang i det finlandssvenska medborgarsamhället och dess fonder. Konstsamfundet och Kulturfonden stöder redan Ny Tid generöst (2014 med 12 000 respektive 20 000 euro), och Ny Tid har erhållit mindre bidrag från en rad andra fonder och stiftelser.

Men det bästa sättet att stöda Ny Tid är att prenumerera på tidningen. ”Jag har nog tänkt att jag borde prenumerera” är en fras vi på redaktionen hör ofta. Vi uppmanar alla som nog har tänkt att skrida till handling – så länge det finns en Ny Tid kvar att prenumerera på. (Prenumerationsblanketten hittar du här!)

Understödsföreningen Tigern tar också emot medlemmar – medlemsavgiften är 30 euro i året, och Tigern har under de gångna åren flera gånger räddat Ny Tid från konkurs. (Bli medlem här!)

Ny Tid har med Svenskfinlands hjälp klarat sig ur större knipor och vi är fast beslutna att även klara oss ur denna. För att citera Vänsterförbundets tidigare ordförande Claes Andersson: ”Ny Tid kommer aldrig att dö!”

Janne Wass
Chefredaktör
Foto: Otto Donner

Rättelse: I en tidigare version stod att Vänsterförbundets totala sparbehov var 320 000 euro, vilket var felaktigt. Vi beklagar missen.

Fakta om Ny Tid och finansieringen:

Ny Tid är en partipolitiskt obunden vänstertidskrift med fokus på samhälle, debatt och kultur. Sedan januari 2015 utkommer tidskriften 12 gånger per år. Tidningens utgivare är det läsarägda icke-vinstdrivande bolaget Tigertext Ab. Vd och chefredaktör är Janne Wass och Tigertexts styrelseordförande är Laura Lodenius.

Ny Tids årliga budget är kring 250 000 euro, varav ca 90 000 finansieras med prenumerationsavgifter. Den näst största enskilda inkomstposten är statens kulturtidskriftsstöd som 2014 uppgick till 35 000 euro. Den tredje största inkomstposten har tills nu varit Vänsterförbundets presstöd på runt 30 000 euro. Kulturfonden och Konstsamfundet stod 2014 sammanlagt för stöd på 32 000 euro. Understödsföreningen Tigern täckte 2014 ett budgetunderskott på 16 000 euro.

Lämna en kommentar