Ny Tid blir utan Vänsterförbundets stöd år 2016

av Janne Wass