Ödmjukhet inför livet och en förfallen manlighet

av Elin Pirttimaa Rosén