En skicklig guide lotsar mig genom glömskans bibliotek

av Mathias Rosenlund