Vem blir hundra?

av Nalle Valtiala

Nalle Valtiala

Hälften av de finländare som föds i dag har chans att bli hundra år!

Uppgiften återgavs för någon tid sedan i media. En minst sagt optimistisk prognos, som, om den stämmer, är en bekräftelse av läkarvetenskapens frammarsch i vår tid. En framgångssaga, kanske den enda, visserligen så långt det går begränsad av de marknadsliberala krafter vilkas mål är att montera ned välfärden – hälsovården inbegripen. Dessvärre inte det enda hotet mot en lång och lycklig framtid för dem som är unga i dag eller ännu väntar på att bli födda.

Den senaste hotbilden målades häromdan upp i nyheterna: rygg- och nackbesvären hos unga är på god väg att bli ett kroniskt problem för många. Vad tror ni det beror på? Tack vare den exploderande användningen av trådlöst uppkopplade mobiltelefoner, surfplattor och datorer har det klassiska stillasittandet antagit alltmer kolossala dimensioner. Dagligen hör jag skräckhistorier om ungdomar och yngre vuxna som under sin vakna del av dygnet med några minuters mellanrum måste kolla vad som skett på nätet. I sin skenbara frivillighet en mardröm värre än den som George Orwell tänkt ut, med ett pris långt högre än Soneras och Saunalahtis taxor.

En del av priset utgörs av mikrovågsstrålningen från mestadels minimala bildskärmar. Med ögonen på nära nog snuddavstånd skapas oxidativ stress i cellerna, en skademekanism som förekommer vid många ögonsjukdomar, exempelvis gråstarr. Normalt en sjukdom förbehållen de äldre, men studier av kalvar som fötts i närheten av mobilmaster har uppvisat onormalt hög förekomst av gråstarr. Genom ögat och örat färdas radiofrekvent strålning in i hjärnan från apparater i ständigt bruk; också nervsystemet kan skadas. Sömnproblem hör också till bilden, speciellt från det blå ljus med hög frekvens som apparaterna utstrålar under dygnets mörka tid. Blåljuset avbryter kroppens produktion av melatonin. Insomnandet uppskjuts med viktiga minuter och REM-sömnen minskar under natten. 

Alla ungdomar eftersträvar frihet, men de facto spelar en världsomspännande industri tärning med unga liv. Antingen motsvarar inte säkerhetsföreskrifterna verkligheten eller också är övervakningen obefintlig. Med lusens fart på tjärstickan införs i bästa fall förbud, i regel efter årslånga påtryckningar från ideella personer och organisationer med begränsade resurser. Sålunda förbjöds den allmänna plastkemikalien bisfenol A i nappflaskor inom EU år 2011, men något generellt förbud mot detta ämne i barnmatsburkar verkar inte ha införts. Hur ett ämne som enligt vad forskare världen över sedan 30-talet känt till att har kopplingar till diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, effekter på äggstockar, äggceller och spermier, missfall samt beteendeeffekter hos barn någonsin kunnat godkännas är obegripligt. Tro inte att nappar och barnmat är de enda källorna. Bisfenol A ingår i ett brett spektrum av produkter, från tandfyllningar och butikskvitton till konservburkar, plasttallrikar och plastglas.

Om världen i övrigt vore ren kunde vi förmodligen fortsätta dricka vårt kaffe ur plastmugg, men numera är planeten Tellus en enda häxbrygd av miljögifter, över vilkas kombinerade och ackumulerande effekt endast den onde själv har överblick. I det marknadstumult där vi rör oss är frestelserna inte lätta att övervinna. Överallt ljuder sirenernas sång. Färga ditt hår! Tatuera dig! Pigga upp dig med en energidryck! Vem berättar att hårfärger kan åstadkomma urinvägsinfektioner, rytmstörningar och svårartade eksem? Avslöjar tatueraren att alla utom 2 av 29 färger vid en svensk undersökning visat sig innehålla farliga ämnen, 15 av färgerna höga halter av arsenik, barium och bly, förutom karcinogener och ämnen som kan skada arvsmassan och fertiliteten samt framkalla allergi? Vad energidrycker beträffar kan redan en burk innehållande 400 mg koffein förgifta ett barn som väger upp till 30 kg. Motsvarande halter av taurin i vissa drycker kan hos känsliga personer åstadkomma hjärtklappning, krampanfall och njursvikt och rentav – i kombination med alkohol – leda till döden.

Här måste jag hejda mig. Utrymmet tryter – innan jag knappt kommit igång. Materialet är omfattande, ja, det är lika stort som världen. Så mycket borde sägas. Men vem lyssnar? Vem i Troja lyssnade på Kassandra? Ingen lyssnade, och Troja lades i spillror.

Vem har chans bli hundra år?

Nalle Valtiala

Lämna en kommentar