Kvantfysik, vaccinmotstånd och enhörningar

av Janne Wass

Sjukdomar som Alzheimers och cancer finns egentligen inte om vi slutar se på dem som diagnoser och i stället ser på dem som tillstånd som berättar något om hur vi mår. Då vi blir vänner med våra kroppar och kan se in i det som gör ont och det vi är rädda för, börjar den positiva energin flöda, och då kan läkningsprocessen inledas.

Detta kan låta som new age-flum, men baserar sig i själva verket på kvantfysik, åtminstone om man får tro författarna till den svenska bästsäljaren Livet med kvantfysiska glasögon, Titti Nordieng och Mikael Säflund. Ja eller inte rent bokstavligt förstås, utan som tankelek, har de i kritikens efterdyningar tillagt.

Nordieng och Säflund har varit i centrum av en smärre mediastorm efter en artikel i Dagens Nyheter söndagen 21.8, där professor Bo Sundborg, teoretisk fysiker, fullkomligt smular sönder deras påståenden om kvantfysiken. Kvantfysik är visserligen ett knepigt forskningsområde som världens ledande hjärnor i dag kämpar för att förstå i laboratorier som CERN, men det finns vissa grundläggande fakta man är överens om inom forskningen. Ett sådant grundläggande faktum är till exempel att nollpunktfältet, eller kvantvakuumet, inte ”inrymmer allt som funnits och som kommer att finnas” eller att ”där finns informationen om våra resor, våra avlagda jeans, vår karriär, våra framtida tandborstar, våra vänskapsband, förlovningsringar – allt vi haft och det vi kommer att få samt en oändlig rad valbara varianter på dessa”, som bokens författare hävdar. Inte heller hjälper förståelsen för kvantfysik oss att förbättra vårt kärleksliv, våra karriärer eller våra bostadsköp. Framför allt kan man inte använda kvantfysik för att tänka bort sjukdomar.

Boken Livet med kvantfysiska glasögon har varit bästsäljande sommarläsning i Sverige, och författarna har presenterat sig som ”utbildade i applicerad kvantfysik”. Det finns visserligen ett forskningsfält som heter applicerad kvantfysik, men för att syssla med det, krävs en gedigen naturvetenskaplig bakgrund, vilket ingen av författarna besitter. Det finns också en annan disciplin som kallas för ”applicerad kvantfysik”, men det är inget man kan få en universitetsutbildning i, utan något som lärs ut av en mängd charlatanska ”coachar” som funnit gröna betesmarker gränslandet mellan psykologi, pseudofysik och österländsk livsfilosofi.

I själva verket har Titti Nordieng gått en kandidatutbildning i kommunikation vid Jönköpings högskola (Nordiengs LinkedIn-profil), och Mikael Säflund är utbildad skådespelare och regissör och har en magistersexamen i entreprenörskap (Säflunds LinkedIn-profil). Vidare har båda uppenbarligen gått ett antal ledarskaps-, kommunikations-, och coachingkurser, inklusive pseudovetenskapliga discipliner som neurolingvistisk programmering och kommunikologi, samt ren och skär spiritualism som full sensory perception (se Säflunds webbsida). Säflund har själv i ett antal år hållit kurser och föreläsningar i ”omedelbar transformation”, som hävdas basera sig i kvantfysik. Nordieng har bakom sig ytterligare en självhjälpsbok som också den handlar om hur vi kan tänka oss till att bli bättre, hälsosammare och mer framgångsrika människor (genom att utnyttja den 95 procent av vår potential som vi inte använder), och erbjuder också föreläsningar i kommunikation och ledarskap. Bokförlaget Söderpalms övriga utgivning innehåller till största delen böcker med titlar som Sälj som en toppsäljare, Nöhra – coachande ledarskap i världsklass, Psychoselling – fördubbla din försäljning på 8 veckor, Våga sälja hälsa, Lätt att leda, Sälj så det ryker, 30 sätt att göra affär … ja, ni fattar galoppen.

Det är svårt att avgöra huruvida Säflund och Nordieng själva tror på sin rappakalja om kvantfysik, eller om de som smarta marknadsförare och säljare bara krasst insett vilken genomslagskraft den här typen av självhjälpshumbug har i en tid av vetenskapsskepsis och individualistisk new age-hysteri. Fenomenet är som känt inte isolerat. I fjol avslöjades australienska Belle Gibson som gjort miljoner på sin bok där hon hävdar att man med rätt diet kan bota cancer. I Finland har debatten på sistone gått het kring vaccinmotståndaren Linda Karlström.

Det som är beklämmande är att dessa endast är toppen av ett isberg. Det finns en enorm industri som skor sig på vetenskapsfrämmande verksamhet, från religiösa mirakelhelare till personer som uppger sig kontakta döda släktingar, homeopatiförespråkare, kristallterapeuter och försäljare av ”alternativ medicin” till moderna fenomen som olika typer av lifestyle- och businesscoacher som blandar verklig psykologi och sociologi med pseudovetenskapliga teorier om kommunikologi och NLP, energifält och detox.

Vetenskapsvidriga böcker, ”dokumentärer”, artiklar, teorier och praktiker är så vardagliga nuförtiden, att de ofta seglar förbi utan att väcka desto större uppmärksamhet. Hade inte Dagens Nyheter i sommartorkan grävt fram en fysiker för att kommentera Säflunds och Nordiengs bisarra uppfattning om kvantfysik, hade deras bok antagligen gått oss förbi som en i raden av diffusa självhjälpsböcker. Belle Gibson skapade inte internationella rubriker därför att hon påstod att det går att äta bort cancer, utan för att det uppdagades att hon ljugit om sin egen påstådda cancer.

Det finns naturligtvis gradskillnader. Att påstå att man kan förbättra sin prestanda genom koppning eller hitta inre frid genom någon slags inre kvantfysik är i sig inte nödvändigtvis skadligt, och ofta fungerar alternativa konster genom placeboeffekten. Men alla dessa praktiker är kopplade till en mörkare, skadlig industri. Samma vidskepelse som förespråkar att ”lika botar lika” och ”vattnets minne” inom homeopati driver handeln med djurs och människors organ och kroppsdelar för att de uppges ha olika mystiska krafter. Då det gäller till exempel homeopati eller vaccinmotstånd finns dock den skillnaden att dessa två fenomen maskeras i en vetenskapens kåpa genom förvrängning av fakta och statistik eller helt vetenskapsfrämmande teorier som presenteras i pseudovetenskaplig skrud.

För en lekman är det naturligtvis knepigt att avgöra vilken sida man ska tro på om båda till synes har vetenskapliga belägg för sina påståenden. Ju mer man till exempel följer Linda Karlströms föreläsningars (flera av dem finns uppladdade på Youtube), desto lättare är det att bli övertygad om att vaccin är en konspiration för att få läkemedelsföretagen att sälja mer preparat. Det vill säga tills man verkligen börjar granska fakta kritiskt – och de flesta av oss har helt enkelt inte tid att sätta en hel arbetsdag på att leta fram mässlingsstatistik. Visst är det sant att dödsfallen i mässling rasade redan innan mässlingsvaccinet uppfanns. Det Karlström inte nämner är att sjukdomsfallen inte minskade avsevärt, skillnaden var den att färre dog på grund av att antibiotika blev allmänt tillgängligt. Det var först då vaccinet uppfanns som sjukdomsfallen också rasade. Läs till exempel här en utmärkt post om Karlströms faktaförvrängning (på finska). En artikel på svenska om vaccinmotståndarnas debattekniker finns här.

Vill man slänga sig filosofisk, kan man säga att vetenskapen aldrig kan bevisa något med hundra procents säkerhet. Därför laborerar vetenskapen inte heller med dogmer, utan förändras över tid utgående från framlagda bevis. Bevisade faktum kan visserligen – om man filosofiskt hårdrar – aldrig bli mer än sannolikheter, och det är därför alla vetenskapliga teorier utsätts för rigorös granskning. I det skedet som det uppnås en internationell konsensus bland över 95 procent av forskare inom ett ämne, kan man redan börja tala om faktum. Några sådana faktum: gravitationen existerar, jorden är rund (okej, elliptisk) världen har utvecklats genom evolution, den pågående klimatuppvärmningen är delvis orsakad av mänsklig aktivitet, vaccin fungerar och orsakar inte autism, och man kan inte tänka bort cancer med hjälp av kvantfysik.

En annan sak är sedan att vetenskapliga undersökningar kan vara illa och bra utförda, och man kan fatta dåliga beslut utgående från vetenskapliga fakta. Vaccinmotståndare brukar använda kopplingen mellan svininfluensavaccinet pandemrix och narkolepsi som ett bevis på att vaccin är farligt och vetenskapen bakom vaccin är humbug. Men i själva verket är pandemrix undantaget som bekräftar regeln. Pandemrix genomgick (på grund av politiska beslut och medial panik kring svininfluensan) inte den rigorösa testningsprocedur som vaccin i regel genomgår, eftersom man ville börja vaccinera folk snabbt. När misstankar om att vaccinet kunde orsaka narkolepsi uppdagades, inleddes omedelbart vetenskapliga utredningar om detta, och samma vetenskapliga samfund som utvecklade vaccinet kom också fram till att det medför en förhöjd risk för att insjukna i narkolepsi. Den vetenskapliga metoden fungerar, och det vetenskapliga samfundet reagerar.

Det finns mycket relevant kritik mot läkemedelsindustrin och övermedicinering inom hälsovården. Detta är också kritik som det vetenskapliga samfundet är medvetet om och diskuterar. Konspirationsteoretiker har ibland rätt, till exempel gällande USA:s stora övervakningsmaskineri som avslöjats av bland annat Wikileaks och Edward Snowden. Tanken om den ensamme sanningens riddare som avslöjar globala nätverk av lögner är tilldragande, och det är ingen slump att det är ett populärt ämne för litteratur och film.

Konspirationsteorier av den typen som till exempel klimat- och vaccinskeptiker för fram har ändå inga som helst historiska belägg, och faller slutligen på sin egen orimlighet. De skulle kräva tusentals och åter tusentals forskare i över hundra länder, inom diverse olika vetenskapsgrenar, såväl inom den privata som den offentliga och den tredje sektorn skulle förfalska sin data på precis samma sätt. Det skulle kräva att inte en enda av de som varit inblandade i denna globala konspiration under alla dessa år skulle gripa möjligheten att tjäna storkovan på en avslöjande bok eller film. Att företag som konkurrerar med varandra och länder som ligger i krig med varandra på något sätt skulle komma överens om att det här med klimatuppvärmningen, det är något som vi alla enas om att ljuga om för medborgarna – för att … ja för att vadå? Sälja solpaneler? För att sätta miljoner och åter miljoner euro på vaccinforskning? Skulle det inte vara lättare att bara börja sälja silvervatten?

Oroliga föräldrar som bedras av lurendrejare som Karlström, Säflund, Nordieng, Gibson och andra vetenskapsförnekare är det naturligtvis svårt att skuldbelägga då de gör det de tror att är bäst för sina barn. Däremot har myndigheter och medier ett ansvar att granska verksamheter som genom spridning av inkorrekt information eller uppenbara lögner kan ha skadliga eller rent livshotande följder för andra människor. Alternativ medicin behöver i sig inte vara skadlig – homeopatisk medicin är bara vanligt vatten – men då kristaller och ”silvervatten” börjar användas som alternativ till vaccin, antibiotika, kemoterapi och operationer kan man redan börja tala om en folkhälsorisk.

Medierna älskar att lyfta fram udda fenomen, och det finns en utbredd tanke om jämlik representation, det vill säga att olika parter i en diskussion ska ges samma utrymme. Men jämlik representation gäller i första hand demografiska grupper och politiska riktningar, och det betyder inte att alla personers påstående ska ges samma tyngd. Personer utan medicinsk utbildning kan inte framställas som lika trovärdiga som medicinska forskare i en debatt om vaccin. Då en liten grupp aktivister ifrågasätter en vetenskaplig konsensus bör man inte förmedla bilden av att det skulle pågå en allmän debatt om ämnet inom vetenskapliga kretsar.

När man i medierna lyfter fram personer som säger att vaccin är en enda stor konspiration eller att man kan bota cancer genom att äta raw food, finns det en pressetisk plikt att i samma artikel eller inslag notera att dessa påståenden inte har någon som helst täckning i vetenskapen. Men det gäller inte bara direkt livsfarliga förvillelser som dessa, utan överlag måste medier blir bättre på att faktagranska sina intervjuobjekt. Det betyder inte att skeptiker och oliktänkare ska tystas ner och begravas, men då det framförs påståenden för vilka de vetenskapliga beläggen är noll, måste det påpekas att så är fallet. Det skadar naturligtvis ingen att folk känner sig friskare och sundare genom att få nålar instuckna i sig eller undvika ”elsmog” och radiostrålning, men man måste i samma andetag få säga att den vetenskapliga konsensusen saknar hållbara bevis för akupunktur eller elöverkänslighet, även om de är omdebatterade ämnen även inom den medicinska vetenskapen.

Nordieng och Säflund har efter mediestormen om deras bok gjort en pudel i TV4, där de bedyrar att de ingalunda påstår sig veta något om kvantfysik, och att alltihop bara är att betrakta som en övning i mindfulness och positivt tänkande. Men det är lite för sent att göra en pudel då man på bokomslaget skriver ”Vi lovar mirakel – därför att vetenskapen säger så”, och på sin webbsida skriver att boken ”baserar sig på resultat från tusentals vetenskapliga undersökningar”.

Nordieng har dessutom tidigare satt foten rejält i munnen i DN-artikeln, där hon bland annat påstår att man kan bekämpa ebolaepidemier genom att ”avsäga sig informationen” från nollpunktsfältet om sjukdomen, helt enkelt ”säga upp prenumerationen”. Det här ska då bland annat också fungera på obotliga sjukdomar som Alzheimer, eftersom det är det vad Nordieng ”tror och tänker och upplever”.

Den annars föga trovärdiga ”nyhetssidan” newsvoice.se har gjort en avslöjande telefonintervju med de båda författarna som här fortsätter sin pudel, och dessutom vägrar ta något som helst ansvar för ett enda ord de skrivit, genom att använda den klassiska bortförklaringen att man bara ”ställer frågor” och inte påstår något alls. Men DN citerar fem grovt felaktiga påståenden från boken, som sedan länge avfärdats av vetenskapen, som att medlemmar i en djurart har ett slags ”kollektivt minne” och att våra känslor påverkar jordens magnetfält. Konfronterad med detta hävdar Nordieng att de forskare som kommit till annat resultat helt enkelt har ”andra intentioner”, och att hennes tolkning är precis lika relevant eftersom hon angriper frågan med sina egna intentioner.

I intervjun med newsvoice motsäger sig de båda författarna så många gånger att man tappar räkningen. Å ena sidan heter det att kritikerna är upprörda på att de ”ruskar om” den rådande vetenskapliga uppfattningen. Men å andra sidan säger de sig inte påstå något alls om vetenskapen. På författarnas gemensamma hemsida zeropoint.se har de nog ändå en lång utläggning om både vetenskapen i allmänhet och kvantfysiken i synnerhet. Mikael Säflund verkar tangera så gott som alla humflummiga pseudovetenskaper som finns därute. Det är ett praktexempel på sättet på vilket new age tar avstamp verklig vetenskap och kombinerar det med mysticism och kvacksalveri. Kvantfysik har redan länge varit något som använts som en trollformel för att förklara hur fysikens lagar egentligen inte fungerar, och således har kvantfysiken använts för att förläna ett vetenskapligt skimmer åt ett överflöd av bisarra idéer om människan och universum. På zeropoint.se lyfter man dessutom fram biofotonik och epigenetik som båda är alldeles verkliga forskingsområden, men får det hela till att människan inte är materia utan en kropp av nån slags magiskt, kvantfysiskt ljus, och man hävdar att epigenetiken betyder att människan själv kan programmera sina egna gener, en teori som bland annat kungen av humflum, Deepak Chopra, utvecklat.

Tyvärr är det ju inte sällan man ser medierna rapportera om den här typen av ”nya rön”, allt för klickens skull. Ju oftare seriösa medier rapporterar okritiskt om enhörningsterapi eller ljushörlurar, hjälper de till att sänka vetenskapens anseende. Allmänheten får uppfattningen att vetenskap handlar om att ”tycka till” om olika fenomen och att allt man kan lägga lite siffror och långa ord på är ”vetenskap”. Då uppstår en atmosfär där publikationer som MV-Lehti kan säga att man struntar i fakta, utan rapporterar hur folk ”upplever att det står till”, eller där Titti Nordieng kan försvara en fullständig humbugbok med att ”kvantfysik kan vara olika saker för olika personer”. Eller där mässling, polio och tuberkulos gör comeback för att folk hellre tror på konspirationsteorier är vetenskapliga faktum, och där barn dör i cancer för att deras föräldrar tror att det går att bota med kvantfysisk raw food.

Janne Wass
är Ny Tids chefredaktör

 

5 kommentarer

Ussare Kvantfysik ! (och akta dig för ”fornsederi” och sånt) | Hedniska Tankar 29 augusti, 2016 - 19:58

[…] Metro har också skrivit mer om bluffen, samt  om bedragarnas bakgrund. Också tidningen ”Ny Tid” i Finland har avslöjat hela härvan av New Age-sludder, vilken politisk bakgrund de här personerna har och vilka förvridna ideal de i själva verket […]

Reply
Christer Lindholm 30 augusti, 2016 - 14:49

Tack Janne, jag har redan länge längtat efter att få läsa ett försvarstal för upplysningen på Ny Tids ledarsida! Fast i det här sammanhanget kunde du gärna också ha nämnt allt humflums urkälla, postmodernismen, som genom att hävda att det inte finns någon objektiv verklighet utan endast subjektiva verklighetsuppfattningar ger ett pseudofilosofiskt in blanco-alibi för allsköns charlataner, strålkärringar och andra foliehattar.

Reply
Ny Tid 30 augusti, 2016 - 15:02

Ja, men dessvärre tror jag inte att så många av de här new age-humflummarna är så väl insatta i postmodernismen… //Janne

Reply
Ernst Mecke 4 september, 2016 - 00:13

My sincere thanks for this huge article (which must have been costing quite a bit of work)!!! I hardly dare to go picking at details (it feels so inadequate) … . But still a very few small remarks: (a) To suspect quantum physics as providing the answer to mysterious-seeming phenomena, such as human consciousness, has quite a tradition among even academic philosophers (especially some who feel attracted to mathematics and physics – in fact a line of thought to this direction was established by Roger Penrose, who was a mathematician); my answer to this is that the representatives of this line are seemingly unfamiliar with the untidiness of biology, where a leakage of a few dozen molecules of neurotransmitter (every molecular process being orders of magnitude bigger than any quantum process) in a neural system makes hardly any difference; and meanwhile I was also writing a paper in which I point out that we have since several decades conscious machines (which would mean that there is not much left of the seeming mystery). And as to (b) postmodernism, it is not necessary that people who try to sell rubbish as science are familiar with the philosophical discussions about this concept as long as they practice it: I was once writing a paper about ”Doublethink, rat think, monkey think”, in which I described monkey think as opinion making via receptiveness to ideas plus agreement on them; postmodernism then being the claim that there is ONLY monkey think, whereas there is in fact also rat think (roughly, opinion making by evidence). But media of all type sell of course better by appealing to monkey think.

Reply
Författare besvarar mediadrev om självhjälpsbok - NewsVoice 19 november, 2017 - 20:53

[…] Socialdemokraten (TT): Hård kritik mot bästsäljande bok Ny Tid (Janne Wass, chefred): Kvantfysik, vaccinmotstånd och enhörningar Omni (Oscar nelson): Forskare avfärdar bästsäljare – saknar vetenskapligt stöd […]

Reply

Lämna en kommentar