Urban relationsskildring i lockande bilderboksformat

av Janina Svart