Drabbande naiva brev i fiktionens gränsland

av Tomi Riitamaa