Gamla dogmer vs. det allmänna bästa

av Alfred Backa