Jägarinnor bland bönehus − en österbottnisk uppväxtskildring

av Janina Svart