Men vad sker med litteraturen då texten blir ljud?

av Hanna Ylöstalo