Duvteatern jubilerar med klarsynt och medmänsklig saga

av Linn Karlsson