Om platsens oändliga fragmentering

av Ludvig Köhler