Gåtfulla verser lämnar recensenten rådvill

av Peter Lüttge