Merete Mazzarella överbryggar generationsklyftorna 

av Peter Lüttge