Detaljer skymmer möjligheten till inlevelse i Sandqvists bok om Levitan och Thechov

av Kristina Rotkirch