Empatiskt om livet på fronten

av Robert Myhreld

I ett hus i Pirttikoski växte min far upp tillsammans med föräldrar och syskon samt myggorna inifrån skogen. Medan mina farföräldrar var vid livet for vid några tillfällen min pappa, min syster och jag från den svenska västkusten till Pirttikoski. Språkförbistring rådde så pappa fick tolka. Vänlighet överkommer emellertid mycket, särskilt med harrfiske, bad i Pyhäjoki älv och grannens hundar som hjälp. Farfar framstod som en fåordig natur. Han stred i vinter- och fortsättningskriget och ett granatsplitter ska intill dödsdagar ha suttit inkilat i knät. Om detta och om upplevelserna i kriget sades som jag förstår det inte mycket.

I Pia Koskelas debutbok Karelen! kan vi läsa om hur hon har försökt att förstå sin fars liv. Ett liv som i förlängningen också till stor del är hennes eget. Fokuset ligger på pappans tid i armén och särskilt vid fronten. Liksom min farfar var hennes far förtegen om denna tid och endast små minnesskärvor undslapp honom. Ett läckage i mörkret, kanske. En tyst överenskommelse att inte fråga fanns.

Det är ett imponerande arbete som ligger bakom boken. Det märks att Koskela har ägnat mycket tid åt krigsarkivgrävande. Hon företog också en resa genom finska och ryska Karelen för att kunna skapa sig en vidgad bild av sitt ursprung. Resan leder läsaren genom boken: längs utmed denna väg följer en större berättelse – den om kriget ur ett bredare perspektiv. Givet hur senare delen är skriven, antar jag att det varit en dykning ned i de böcker som innehåller den befästa historieskrivningen. 

Boken är lika mycket ett tvåhundra sidor långt konstverk som något annat. Koskela har kallat metoden för en ”överlastad collageteknik blandat med tecknat.” Det är fantasifullt, genomtänkt och väl utfört. Att läsa den som en vanlig bok vore ett misstag. Var beredd på att Karelen! vid en första anblick framstår som kaosartad. Bilder, texter, teckningar ligger kors och tvärs och ibland får du vrida på boken för att kunna läsa. Det är finurligt och det lurar en räv bakom hundörat.

Det är just denna lurighet som ibland gör mig osäker. Är en finsk flagga med inverterad färg en liten rolighet? Det finns också ett antal stavfel. Jag vågar inte fastslå att dessa är misstag. Jag är trots allt inte konstkritiker.

Och apropå hundöron behövs det inte vikas några hörn emedan ett läsband finns. En liten grej för ett förlag, ett stort sådant för en ömklig läsare. När vinter- och fortsättningskriget ska förklaras går det att veckla ut sidorna åt två håll. Bara en sådan sak! Det känns som om man öppnat upp en karta över frontavsnitten och var någonstans fienden förväntas slå till.

Gudskelov finns det ett mörkare stråk. Vi kan läsa utdrag ur en rysk soldats dagbok. I den står det om samma saker som det gör i många dagböcker från krig: sömnbrist, ingen eller dålig mat, spända nerver, tristess, saknaden av familjen och hur ofta man tömmer tarmen. Och i det här fallet en orimlig köld. Sen en sista anteckning och resten är tystnad. Liknande material ger ett ansikte åt något som är svårt att förstå. Ernst Jünger skriver i I stålstormen att han under första världskrigets strider fann kylan, hungern och vätan vara vida värre än vilken trumeld som helst. Lägg därtill myggor eller 40 minusgrader.

Att inte berätta om erfarenheter från fronten är inte bundet till en särskild front. Det är svårt att förstå. Kanske är det för smärtsamt att dra sig till minnes, eller så är det en omöjlig sak att berätta om för någon utan samma upplevelsehorisont. Vill man berätta att man var tvungen skjuta sina sårade vänner eftersom dessa inte kunde tas med i tillbakaryckningar med Röda Armén i ryggen? Frågan är om vi andra vill ta till oss det på djupet. Populärkultur för oss inte närmare och det är inte säkert att dokumentärer lyckas bättre. Karelen! hjälper oss inte med detta och har inte heller det ärendet. Boken är utmärkt med sin empati, humor och sin kaosartade men välfungerande struktur och komposition.

 

Pia Koskela:
Karelen!.
Syster förlag, 2021.

Lämna en kommentar