Ögonblicksbilder i flera skikt

av Peter Nyberg

Tomas Mikael Bäck har varit poet i 50 år, om man räknar från debuten Andhämtning (1972). Bakom sig har han 23 diktböcker och vid flera tillfällen har hans poesi prisats. Formgivaren Fredrik Bäcks skyddsomslag till den nya diktsamlingen Inställningar­ är talande för samlingens metodik. Pappret är täckt av en ljust blå färg med en cirkel i mörkare blått ritad av en kulspetspenna; när jag drar med fingertoppen över den känns nedsänkningen. Bakom cirkeln ligger ett ljusare rektangulärt parti som ser ut som ett stående papper. Först ser jag bara det skrivna, sedan uppenbarar sig också den bakomvarande skepnaden. Precis så fungerar också Tomas Mikael Bäcks poesi.

De österländska influenserna är närvarande både i formen och i tankeinnehållet. En stor del av dikterna består av endast en rad och kan på sätt och vis kallas aforismer. Andra ögonblicksbilder består av några fler rader och kan möjligen gå för självbiografiska betraktelser. Boken har inga indelningar utan hur dikterna står i förhållande till varandra avgör läsningens rytmik. Det är vanskligt enkelt att bara forsa igenom boken och få med sig cirkeln men gå miste om den bakomvarande skepnaden.

Vad mer?

En strandskata höll mig sällskap.

En mås störtdök efter rov.

Antydningen som öppnar undertexten är de skickliga författarnas signum. Förhållningssättet kan tyckas förrädiskt enkelt men är oerhört svårt att balansera mot resten av texten. I Inställningar excellerar Bäck i antydningar. Det utskrivna i dikterna befinner sig i centrum för en större berättelse som antyds enbart i språket. Läsarens uppgift är att både rekonstruera och att själv bygga upp sina berättelser utifrån Bäcks fåtaliga ord.

På husets heta stenfot

en ödla:

varthän denna snabbhet?

Centralt i Tomas Mikael Bäcks poesi finns också en fåra av intellektuell lek. Mellan de konkreta, lantliga punkterna i dikterna; flugsnappare, hamnpiren i Vasklot, orkidé och björklöv, fogas Nietzsche, binära vagnar, Schuman, Szymanowski och filosofiska frågor som ”Från vilket håll / är havet lineärt?” in. Kontrasten skapar en fin dynamik mellan dikterna. Ytterligare ett lager läggs genom de geografiska referenserna, till exempel Metviksgatan i Vasa och Athanasios restaurang i Helsingfors.

Inställningar är en väl kalibrerad minimalistisk poesi där de bakomliggande skikten ofta träder fram efter några läsningar. Boken lever på sina kontraster, det lokala och de personliga betraktelserna. Man kommer nära berättaren. Dessutom har den en utmärkt avslutande dikt:

Attans tanke!

Tomas Mikael Bäck: Inställningar. Schildts & Söderströms, 2022.

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.