Orädd diktare behärskar stilen

av Peter Nyberg

År 1973 debuterade Gurli Lindén med Att resa sig. Sedan dess har författaren givit ut 28 titlar, framför allt genom de förlag som hon själv drivit: Författarnas andelslag, Rosengårdens förlag och Minimal förlag. Inom konsten har Gurli Lindén utmärkt sig genom tre volymer om Hilma af Klint med fokus på dennas religiösa idévärld, vilken återspeglas i årets diktbok: Port.

Boken består av fem avdelningar med dikter utan titlar. Skillnaderna mellan de olika delarna är liten och boken skulle kunna läsas som en längre behandling av en relation som går sönder och två människor som glider isär: ett jag och ett du. Den språkliga tonen är balanserad och glider mellan konkretioner och abstraherande moment genom att bryta sig loss från gängse grammatiska regler. Språket uttrycker en djup saknad som grundläggs i bilder ur naturen och det religiösa fundamentet i samlingen. Ofta fästs dikterna i specifika tidsangivelser:

I natt bröt stormen upp
den skrovliga isen
ylade genom lungorna
tog hjärtat lade det i älven
vattnet sköljde genom kamrarna
där låg det mellan talgoxen
sågade ved till vårens brasa.

Hjärtat som symbol för känslor må vara nog så vanlig men den utarbetade metaforen ger en känsla av fräschör. Hjärtat återkommer som central symbol i dikterna, nästan alltid i den slitna betydelsen, alltid med en nytänkande utvidgning. Dessutom är det en samling där (symbolen för) kärleken omprövas och försvinner från jaget, vilket harmonierar med nyskapandet av symbolen.

I den andra dikten i samlingen skriver Gurli Lindén: ”Jag hade en lekkamrat, en syster / hon var hemlig, gömd i en annans kläder”. Därefter börjar frånglidandet vilket i del tre övergår i ”Vad kallas en tom värld / en planet som gått genom fullbordan / och dragits in i det svarta hålet”. Duet ska lindas i vit svepning och symboliken tyder på att relationen avslutas med döden. Stycket är ett lyriskt vackert parti dikt från en poet som behärskar stilen, vilket får effekten att innehållet, känslan av frånvaro, framträder tydligare. Gurli Lindén är orädd som diktare när hon låter en kalibrerad humor och påtaglig enkelhet framträda i de här scenerna:

Du ska vara den
levande katten som
står utanför och längtar
till matskålen.

Många av bilderna är också laddade med en religiös symbolik. Samtidigt som vårens verksamheter i trädgården beskrivs genom att potatis och ärtor ligger i jorden finns där också ”skarabén och nyckeln”. Den höga vita ledsagaren ska öppna porten bakom vilken en slätt och en varelse i bestämd form finns. Döden kantas av uppståndelsen.

Avslutningsvis måste konstateras att den höga abstraktionsnivån och de olika skikten i Port är mycket finkänsligt framskrivna. Ändå är dikten djärv och arbetar med bilder som omskapas till något eget och i boken effektivt. Gurli Lindén har genom sin mystiska symbolväv skapat en av sina starkaste diktböcker med Port.

 

Gurli Lindén:
Port.
Ellips, 2022.

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.