Kärlek i sin fulla bredd

av Robert Myhreld

Kanske är våra känslor det enda vi kan vara helt säkra på, även om vi inte alltid vet exakt vad vi känner. Men att vi just känner, det kan vi vara förvissade om. All vetenskap står sig slätt mot den galenskap som känslolivet ibland är. Om det finns något nytt att säga om kärlek? Antagligen inte, om man nu förväntar sig något radikalt annorlunda. Det gör vi naturligtvis inte när vi tar del av kärleken i kulturform eller från en vän med kärleksbekymmer. Vi vet ungefär vad som väntar.

Ungefär, men aldrig säkert. Isländskan Guðrún Eva Mínervudóttir har med Austin från Texas skrivit en novellsamling där varje novell har kärlek mellan människor i fokus. Mínervudóttir är en prisad isländsk författare som debuterade 1998. Hon har tidigare aldrig varit tillgänglig på svenska och är en i raden av begåvade författare som givits ut på Flo förlag. Bland andra finner vi isländskan Kristín Eiríksdóttir, norrmannen Tor Ulven vars Gravgåvor är ett grävande i förfallet och nederländaren Jan Arends som skrev lysande om psykisk ohälsa och marginalisering.

Och nu Mínervudóttir, som alltså givit sig på något som kan bringa vem som helst ur fattningen. I de fem novellerna behandlas kärleken och alla de känslor som har sin hemvist i och omkring den ur olika perspektiv. Mínervudóttir låter läsaren komma in i en vardag denne känner igen sig i. Det är verklighetsnära och även om det kanske inte går att se sig själv i alla karaktärer, går det att förstå dem och varför de agerar eller inte agerar som de gör.

Huvudkaraktärerna hon målar fram skiljer sig åt i mycket, men har somt gemensamt. Exempelvis är alla kvinnor. Det är i sig själv ingenting uppseendeväckande, men väl en förutsättning för att kunna lyfta upp ämnen som mäns våld mot kvinnor.

Tystnad blir Sara flera gånger brutalt misshandlad av sin pojkvän. I novellen belyses de underliggande psykologiska och sociala mekanismerna, men det kan i andra fall finnas en materiell grund. Det finns i vårt samhälle en oförstående inställning gentemot kvinnor som inte lämnar misshandelsrelationer. Det är inte lika enkelt som intuitionen tillstår.

Som allra bäst är Mínervudóttir när frågor ställs. Naturligtvis inte explicit, men läsaren ställs inför de splittringar tvåsamheten kan orsaka – både i en persons bröst och i relationer. Vidare gör hon oss en tjänst när hon placerar kärleken i bröstet på människor som sällan förekommer i kulturen i dessa sammanhang. Utan att avslöja för mycket kan man säga att det nästan älskas uppå dödsbädden. Det är mycket vackert.

Det blir aldrig enahanda, mycket tack vare att kärleken som ämne används i sin fulla bredd. Det är inte alltid en sexuell inramning. Utan de väl framskrivna bikaraktärerna hade novellerna inte haft samma lyskraft. Det här är stadig litteratur. Starka papper.

Alldeles nyligen kom Marit Kaplas dokumentära bok Kärlek på svenska ut. Där säger en av de intervjuade att ”Kärleken/Det är en häftig grej”. Det är det onekligen, och uppenbarligen en outtömlig inspirationskälla.

 

Guðrún Eva Mínervudóttir:
Austin från Texas.
Flo förlag, 2022.

Lämna en kommentar