Queert uppvaknande i skuggan av infantilt patriarkat

av Otto Ekman

Daria Serenko skildrar förbjuden sexualitet och systerskap i den korrumperade, kafkaartade pojkklubb som är dagens ryska stat. 

Det finns en särskild, bitter observation som handlar om dagens ryska samhälle, som jag hört från såväl besvikna västerländska vänstermänniskor som från desillusionerade ex-sovjetmedborgare. Sovjetunionen må ha dragits med sin egen, i vissa fall katastrofala, dysfunktion, korruption och interna motsägelser; mardrömslikt brutala dåd har begåtts i dess namn. Men åtminstone fanns där en konsekvent ideologi, en uppsättning högre ideal om jämlikhet och broderskap som många visserligen tyckte att var lögn och propaganda, men som gav andra genuin mening och motivation att streta på med sina liv, i hopp om att de åtminstone arbetade för något gott.

I dagens Ryssland finns brutaliteten, korruptionen och den lögnaktiga propagandan kvar, men idealismen har helt kvävts bort och ersatts med en nihilistisk, ihålig cynism. Den så kallade “putinismen” vill framställa sig som ett genuint ideologiskt alternativ till USA:s liberala marknadskapitalism, men skådar man den i sömmarna framstår den som ett slarvigt och desperat hopknypplat lapptäcke av färdigtuggade högerpopulistiska klyschor från det gångna decenniets ideologiska skräphög. Ett täcke som används för att skyla över ett järnhårt hierarkiskt rövarkapitalistsamhälle som, särskilt på skuggsidan, har långt fler likheter än olikheter med den store fienden.

“Flickorna” gör grovjobbet

En annan egenhet med det moderna Ryssland som jag både hört berättas för mig och observerat på egen hand under besök i landet, är hur olika den sociala misären drabbar kvinnor och män. Denna skillnad framträdde redan under Sovjetunionens sista, stagnerade år men blev mer markant under den humanitära katastrof som drabbade landet under 1990-talet efter unionens fall: än i dag är skillnaden i medellivslängd mellan kvinnor och män i Ryssland nästan tio år. Missbruk, speciellt alkohol, spelar en avgörande roll.

En följd av detta är, att medan en stor del av den manliga befolkningen antingen super ihjäl sig eller, om de har tur, berikar sig på korrupt “bizniz”, så sköts praktiskt taget alla de jobb som kräver ett minimum av eftertanke, skötsamhet eller pliktkänsla av kvinnor. Detta har också jag kunnat observera redan i Moskvatåget eller Pulkovo-flygfältets passkontroller. Det är denna tysta armé av högklackade byråkrater, i varierande åldrar men alla kallade “flickor”, som håller samhällets allt mer skamfilade kugghjul i något slags ruljans och som utgör huvudpersonerna i Daria Serenkos roman Flickor och institutioner.

Serenko har själv våghalsigt utmanat de ansiktslösa myndigheterna som öppet regimkritisk hbtq-aktivist och bor idag utanför Ryssland. Men hon har också erfarenheter av att vara tvungen att underställa sig samma myndighet för att betala hyran. Att arrangera propagandistiska konstutställningar i sunkiga statliga bibliotek och utstå den whiskystinkande chefens kladdtafsiga händer innan han tankspritt försvinner och det visat sig att han i fyllan tagit fel på henne och en annan, måhända mindre ovillig, älskarinna. Det är hennes egna och före detta kollegor och väninnors historier, först återberättade genom sporadiska facebookuppdateringar, som nu tagit formen av en kort, intensiv, samtidigt tragisk och hysteriskt rolig, roman.

Naivitet som stilgrepp

Stildraget att själv anta eller skildra en nästan överdrivet naiv hållning; i det ena fallet bokstavligen ett oskyldigt barn, i det andra den misogyna manliga stereotypen om en tanklös sekreterarbimbo, för att mellan raderna skildra systemets dumhet eller nedrighet, känner jag igen från Lea Ypis Free. Greppet kommer bäst till uttryck i den kiknande scenen där Serenkos berättarjag överväger huruvida hon borde ansluta sig till facket:

Bör en riktig kvinna vara med i facket? Då var ingen av oss flickor medlem av en fackförening. Men när männen från andra avdelningar stängde dörren efter sig och sade till oss: tyst, vi har sammanträde i dag – då var jag förvisso avundsjuk på dem. Utifrån såg det ut som de steg in i en portal till en annan dimension och en annan tid och gav sig ut på ett spännande postsovjetiskt äventyr.

Det är en inte helt obekant berättelse: skildringen av queert uppvaknande och ett framtvingat men ändå genuint systerskap i skuggan av ett patriarkat som på samma gång ter sig löjligt infantilt och svindlande allsmäktigt. Vad som gör den minnesvärd är Serenkos personliga röst som lyckas med konststycket att samtidigt vara poetisk och lakoniskt deadpan-humoristisk. Boken skiljer sig också ur mängden genom den ibland nästan naturalistiska skildringen av den absurda vardagen i den statliga ryska byråkratin, med mensfläckiga kontorsstolar och vodkaflaskorna som tysta väntar på katastrofen inbäddade längst bak i personalrummets frys.

 

Daria Serenko: 

Flickor och institutioner.

Översättning: Lida Starodubtseva.

Ersatz förlag, 2022.

Lämna en kommentar