Motkultur i många former på Svarta Pispala

av Martin Ahlö

Musta Pispala, Svarta Pispala, är en anarkistisk motkulturfestival som ordnats i Tammerfors sedan tidigt 2000-tal, och vid sidan av Helsingfors skuggbokmässa Varjokirjamessut ett av de finländska anarkistiska evenemang med längst kontinuitet. Dagtid präglas festivalen av kurser och workshoppar och på kvällarna står konserter i fokus. Festivalen arrangerades i år den 13-16.7 i den gamla arbetarstadsdelen Pispala på det lokala biblioteket, kulturhuset Hirvitalo och på punkklubben Vastavirta. I programmet återfinns bland annat spoken word-uppträdanden, ukrainsk textilkonst, fångsolidaritetsbingo, en kurs i datasäkerhet och diskussioner om Murray Bookchins ekologiska filosofi.

Frigörande dans 

 

Helmi och Taika drar dansworkshop. Foto: Martin Ahlö

Danskonstnärerna Taika och Helmi drar workshoppar i dans och improviserad rörelse och på fredagen prövar Ny Tids reporter och åtta andra på övningarna i en park med utsikt över Näsijärvi. Deltagarna ges genom olika övningar och lekar möjlighet att påverka innehållet, att ta och ge plats till andra. Taika berättar att övningarna utmanar deltagarna att utforska njutning, glädje och avslappning både på ett kollektivt och individuellt plan, men var och en får dra sina egna gränser för vad en är bekväm med.

Hur hänger dansen ihop med det politiska, eller specifikt med det anarkistiska?

– Politisk aktivism och aktiviteter kan vara väldigt påfrestande, och läget i världen är inte heller speciellt upplyftande. Därför tror vi att dansen är ett sätt att finna rum för att gemensamt slappna av och orka vidare, säger Helmi.

Taika fyller i:

– Det är viktigt att kunna ge plats till olika kroppar och röster och få pröva på kollektivt beslutsfattande. Det tror vi alla kunde må bra av.

Musta Pispala samlar anarkister i Finland

Karkki Manninen är en av arrangörerna för årets Musta Pispala, och vi får en pratstund mellan all mat som ska lagas och tält som ska resas samt de logistiska utmaningar som hör festivaler till.

– Vi har försökt få ett så mångsidigt program som möjligt med såväl konstnärliga, analytiska, diskuterande som praktiska inslag. Förra året hade vi en lektion i svetsning som blev mycket populär.

– I år ser jag fram emot ett föredrag av sonsonen till en röd Pispalabo som rymde från fånglägren efter inbördeskriget, och han delar med sig om hur berättelsen hållits levande inom deras släkt. Det är viktigt att den här dagens anarkistiska rörelse tar del av historien, för vi är inte separerade, arbetarrörelsen och andra vänsterrörelser, utan är en del av den.

Vilka är det då som besöker Musta Pispala?

– Evenemanget har nu funnits i så många år att det har en samlande funktion för många finländska anarkister, men varje år träffar man också människor som blivit intresserade av idéerna men inte deltagit i någon verksamhet tidigare, berättar Manninen.

– Vi är ju också en del av en internationell rörelse. En programpunkt är en reseberättelse från sommarens Balkan Anarchist Book Fair i Slovenien och via telefonlänk deltar kurdiska kvinnoaktivister i Rojava för att berätta om hur läget ser ut i mellanöstern.

Inte bara för punkare

Allmänheten har kanske en vag uppfattning om vad anarkister står för, eller förknippar dem enbart med punkmusik. Även Musta Pispala förknippas intimt med de många punkbanden som uppträder, men vad är festivalens kärna?

– Musiken och politiken har en lång gemensam historia, och det är ganska unikt för Tammerfors att vi har en punkbar som Vastavirta som låter oss arrangera våra evenemang. Ganska många ställen tycker anarkism är för radikalt och vill inte förknippas med oss. Punk kan vara ett sätt att verka politiskt på, men för mig personligen är den viktigaste den utomparlamentarisk gräsrotsaktivismen. Att göra saker tillsammans, lära sig något nytt, att nätverka och ha det roligt med likasinnade.

– Vi definierar oss som en motkulturfestival, för som anarkister motsätter vi oss alla förtryckande strukturer och lyfter fram de olika kamper som förs runtom i världen. Men mer och mer försöker vi poängtera behovet av att vårda och ta hand om vår rörelse och varandra. Att lyfta fram vilken värld och vilka värderingar som kunde vara alternativet. För oss handlar det om att bygga en mera ekologisk och demokratisk värld, inte bara att motsätta sig det som nu existerar.

Lämna en kommentar