Tre frågor till Moa Thors

av Mio Lindman

rektor på Helsingfors arbis, med anledning av att regeringen planerar att genomföra stora nedskärningar i den fria bildningen. 

 

1.
Vilka följder skulle de planerade nedskärningarna få för Helsingfors arbis?

Om vi var beroende av enbart den statliga finansieringen, skulle det innebära att vi måste skära ner i kursutbudet med nästan 100 kurser. Det här läsåret erbjuder vi 730 kurser. I och med att kommunen står för en del av finansieringen blir det förhoppningsvis inte en så här stor nedskärning. Helsingfors stad har genom tiderna förhållit sig positivt till den fria bildningen. Det kan naturligtvis också bli nödvändigt att höja kursavgifterna, vilket jag helst inte skulle gå in för. Vi justerar priserna med några års mellanrum, men en radikal höjning skulle rucka på den fria bildningens grundvalar.

 
2.
I en utredning som finansministeriet gjort sades det att de som ägnar sig åt studier i rekreationssyfte har råd att i högre grad bekosta dessa studier själva. Vad säger du om det?

Dels tycker jag att det är ett förringande uttryck – internationella studier om intressebaserad vuxenutbildning visar att den har en betydande nytta för de studerande, som kommer till uttryck i form av välbefinnande, ökad kompetens, högre studiemotivation och socialt kapital. Dels stämmer det inte att alla som går på ett medborgarinstitut skulle ha råd att betala betydligt högre kursavgifter. Vi har ingen koll på våra kursdeltagares ekonomi, men nationella rapporter ger vid handen att bara en tredjedel av de studerande har högre utbildning och tjänstemannaposition. En tredjedel är pensionärer som inte heller nödvändigtvis har så mycket extra pengar att röra sig med. Effekterna av att gå en arbiskurs är störst just för personer i en svagare socioekonomisk ställning eller i en utmanande livssituation.

 

3.
Varför är den fria bildningen viktig?

Den fria bildningen erbjuder en fantastisk möjlighet till personlig utveckling. En annan viktig aspekt, kanske viktigare idag än någonsin då en stor del av befolkning känner sig ensam, är den gemenskap som studier inom den fria bildningen ger upphov till. Jag ser också den fria bildningen som en motvikt till individualismen och polariseringen i dagens samhälle – här gör du något tillsammans med andra kring ett gemensamt intresse oavsett utgångspunkt och värderingar. I gemenskapen föds också diskussioner som ger förståelse för andra människors tänkesätt. När algoritmerna alltmera styr vår kommunikationssfär, är det sällan vi på djupet konfronteras med tänkesätt som inte går hand i hand med våra egna. Arbis är en utmärkt plattform för att skapa en dialog och motverka polarisering och rasism.

 

Foto: Privat

Lämna en kommentar