Terror föder terror

av Janne Wass

Terrorism mot civila är den lägsta, fegaste och mest fruktansvärda formen av påverkansförsök. Hamas attacker mot civila i Israel måste naturligtvis fördömas. Det finns aldrig något som berättigar våld mot oskyldiga människor. 

Det är på något sätt symboliskt att vi i samma tider som konflikten i Mellanöstern igen trappats upp förlorat en av världens viktigaste fredskämpar, president Martti Ahtisaari. Ahtisaari var övertygad om att konflikten mellan Israel och Palestina gick att lösa – men, som han ofta sade: fred är en fråga om vilja. Huruvida den viljan verkligen finns hos alla parter involverade i konflikten är för tillfället oklart, speciellt om vi definierar fred inte bara som en avsaknad av väpnad konflikt, utan som ett tillstånd av demokrati, mänskliga rättigheter och rättvisa. 

Detta är viktigt: det israeliska förtrycket av palestinierna i Gaza är inte en reaktion på Hamas. Hamas är en reaktion på det israeliska förtrycket. 

Ahtisaari poängterade alltid vikten av att förstå parterna i en konflikt. Även om Hamas terrordåd inte kan accepteras, kan de begripas. På samma gång som vi fördömer rörelsens våld, kan vi, och bör vi, också försöka förstå ur vad detta våld föds. 

En ofta upprepad liknelse är att Gazaremsan är ett område lika stort som Esbo, med ett invånarantal på två miljoner människor. Det är i praktiken ett gigantiskt fängelse, dit palestinierna låsts in av Israel. Majoriteten av områdets invånare får varken lämna Gaza eller resa till Västbanken. Israel har stängt Gazas hamn och bombat dess flygfält. Detta skedde inte som ett svar på att militanta Hamas vann valet i Gaza 2006, utan började långt innan dess. Detta är viktigt: det israeliska förtrycket av palestinierna i Gaza är inte en reaktion på Hamas. Hamas är en reaktion på det israeliska förtrycket. 

 

Även om det ofta är Hamas som inleder de blodiga våldshandlingarna mellan Gaza och Israel, betyder det inte att Israel som stat skulle vara ett oskyldigt offer. Den israeliska ockupationen av Västbanken och det ständigt krympande livsrummet för palestinierna i Gaza bryter mot internationell rätt – detta är så gott som alla aktörer förutom Israel ense om. Israel utkämpar ständigt en lågintensiv, krypande terror gentemot palestinierna – det sker med bulldozers och gränskontroller, snarare än med granater och maskingevär. Icke desto mindre är det våld. 

Fatah och Hamas kritiseras ofta för att inte acceptera de fredsvillkor som läggs framför dem. Problemet är att så länge den israeliska ockupationen av palestinska territorier fortsätter, så länge förtrycket av det palestinska folket fortgår, så handlar det inte om någon verklig fred, utan det handlar om att försöka tvinga palestinierna till att acceptera ett pågående israeliskt övervåld. Någon verklig fred i Mellanöstern får vi inte före Israel accepterar internationell rätt, återbördar de ockuperade territorierna och är redo att ge Gazas palestinier frihet. 

Detta berättigar naturligtvis inte Hamas terrordåd – men terror föder terror, och det är Israels våld som gett upphov till Hamas. 

Lämna en kommentar