Extremhögerns esoteriska satanismflum är värt att ta på allvar

av Elis Karell

Yle rapporterade i november att polisen misstänker en 43-årig man för terroristiska bombhot mot flera partikanslier under våren 2023. Mannen var ännu vid tidpunkten då brottet begicks medlem i Sannfinländarna och har skrivit 25 blogginlägg på partiets sidor och en analys för partiets tankesmedja. Kanske mera märkvärdigt är att samma man också misstänks för förberedande av ett ritualmord som skulle äga rum sommaren 2023 men aldrig förverkligades. Enligt Yle kom polisen in på spåret via sociala medier, där mannen postade innehåll med hänvisningar till satanism och nynazism. Yle hittade mannens ”altare” bestående av djurben och ett pentagram av kvistar på den förmodade offerplatsen.

Fallet är det senaste av tre där polisen har utrett högerextrem terrorrelaterad brottslighet. I december 2021 meddelade polisen att fem personer i Kankaanpää misstänks för förberedelse av terrorbrott, bland annat en attack mot flyktingförläggningen i Niinisalo. Fallet befinner sig i åtalsprövning. I oktober 2023 dömde tingsrätten tre män i Lahtis för brott i terroristiskt syfte och en fjärde man för vapenbrott. Männen hade bland annat 3D-printat vapen och planerat attacker mot etniska minoriteter och politiska motståndare.

I ONA:s flummiga världsbild ingår bland annat människooffer och den ariska rasens kolonisering av Vintergatan. 

Fallen har flera likheter: kopplingar till högerextrema nätverk, en etnonationalistisk ideologi och en accelerationistisk strategi som strävar efter att påskynda samhällelig kollaps. Något som fått relativt lite medieuppmärksamhet (med vissa undantag, bland annat Petri Jääskeläinen i Ylioppilaslehti och andra medier) är fallens gemensamma esoteriska aspekter. Alla tre har kopplingar till Order of Nine Angles (ONA), en satanistisk och nynazistisk inriktning som också har knutits till flera terrorutredningar i andra länder.

I ONA:s flummiga världsbild ingår bland annat människooffer och den ariska rasens kolonisering av Vintergatan. Budskapet sprids främst mellan enskilda accelerationistiska grupperingar på nätet och genom tryckt material. I Finland har ONA främst spridits av gruppen Black Order, som bland annat har publicerat handboken 21 polkua pimeyden valtakuntaan. Verket har dykt upp i alla tre utredningar. Enligt medieuppgifter är den 43-åriga ex-sannfinländaren en av de centrala spridarna av ONA i Finland och möjligtvis en av bokens författare.

 

Esoterisk och satanistisk högerextremism representerar marginalens marginal. ONA:s roll i accelerationistisk organisering kan ändå inte förnekas och intresset kan möjligtvis växa i och med utredningarna. Skyddspolisen nämner accelerationismen och ONA i sin årsbok för 2021, vilket tyder på att hotet inte är obetydligt. I Voima (8/2023) påpekar Dmitry Gurbanov att accelerationismen kan stärka sitt fotfäste inom högerextrema rörelser om mera etablerade organisationer som exempelvis Sinimusta liike inte är framgångsrika.

Det är lätt att inte ta ONA:s satanist-nazistiska accelerationism på samma allvar som exempelvis jihadism och istället avfärda den som oseriösa överdrifter. I någon mån är det säkert så. Oavsett om de som inspireras tar hela rasket på fullt allvar eller inte utgör ONA ändå bevisligen ett konkret hot om våld.

Lämna en kommentar