”Ingen könsdiskriminering i Saudiarabien”

av Joakim Rådström

Ny Tid fick tillfälle att intervjua generalsekreteraren för Muslim World League. Resultatet var en pratstund där den uppenbarligt ärliga strävan till dialog fick samsas med mer eller mindre bisarr propaganda. 

 

Muhammad bin Abdul Karim al-Issa är generalsekreterare för det saudiska Muslim World League, som häromåret bjöd in journalister för öppna intervjuer. Ny Tid träffade al-Issa i Saudiarabiens huvudstad Riyadh. 

Dr. al-Issa har vit huvudduk och traditionell fotsid särk när han anländer till det pampiga mötesrummet i Muslim World Leagues (MWL) kontor i Riyadh. Han hälsar först med sammanförda handflator framför bröstet samtidigt som han utbrister ”like the Indians!” med ett skratt, innan han också skakar hand hjärtligt.

Överlag framstår generalsekreteraren för en av världens mäktigaste muslimska organisationer som överraskande anspråkslös. Snäll, typ. Detta i stark kontrast mot den politiska ledningen i Saudiarabien, där journalister som hamnar i onåd faller offer för beställningsmord, där för något år sedan 81 människor avrättades på en och samma dag, och där småbarnsmammor som twittrar till stöd för mänskliga rättigheter kastas i fängelse i flera årtionden.

Förvisso finansierades Muslim World League (MWL) länge av den saudiska staten och agerade som dess verktyg för att nå ut med Saudiarabiens hårdföra tolkning av islam. Numera mottar de dock enligt egna uppgifter inte längre någon finansiering från regeringen i landet.

Om något har MWL under al-Issas ledning på kort tid blivit en kraft för interreligiöst samförstånd och kontakt med bland annat judiska och kristna grupper, liksom islamiska minoriteter i Saudiarabien. Muhammad al-Issa ledde exempelvis för några år sedan den hittills högst uppsatta muslimska delegationen någonsin för ett besök till koncentrationslägret Auschwitz och har fått flera internationella utmärkelser för sitt arbete.

– Jag är väldigt angelägen om och oroad över minoriteter över hela världen, vare sig det är religiösa, etniska eller andra minoriteter, förklarar al-Issa nedsjunken i en stol i konferensrummet.

Han har även besökt Norden flera gånger, bland annat för att ta emot det så kallade Brobyggarpriset i Norge, delta vid en konferens om människohandel i Sverige samt för att träffa religiösa företrädare i Finland.

De partier som inte respekterar lagarna kanske samlar personer som verkligen är reaktionära och som kan vara svåra att föra samtal med. Men man ska inte säga till någon att man är ensidigt emot honom eller henne; vi måste föra dialog och skapa förståelse, säger han.

Dialog med högerextremister

Men apropå religiöst samförstånd – vad tycker då al-Issa om de spänningar mellan invandrare och infödda som vuxit fram under senare år i Norden?

– De partier som inte respekterar lagarna kanske samlar personer som verkligen är reaktionära och som kan vara svåra att föra samtal med. Men man ska inte säga till någon att man är ensidigt emot honom eller henne; vi måste föra dialog och skapa förståelse, säger han.

I flera länder har just nationalistiska partier etablerats som betonat hårdare straff och återvandring för invandrare, inklusive förstås Sannfinländarna i Finland och Sverigedemokraterna i Sverige. Men Muhammed al-Issa förespråkar återigen dialog oavsett vilket parti det handlar om.

– Vi har erfarenhet kring sådant med högern i Europa; väldigt högerextrema grupper. Och jag svär att de nu, efter att vi har suttit ned och pratat med dem, är våra vänner.

Muhammed al-Issa vill inte nämna exakt vilka organisationer och partier från den europeiska extremhögern som han haft dialog med, men menar att de var vänliga och lyssnade till hans råd när de möttes på de hotell där han bodde när han har besökt andra länder.

– Vi bör inte missförstå dem. Det här är väldigt patriotiska människor, de älskar sitt land och det är inom deras rätt att skydda sin nation. Naturligtvis har de också en skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna. Vi måste ha en balans mellan det. Vi ska inte vara extrema.

 

Lag och rätt

Även om den saudiska staten fram tills nyligen finansierat moskéer och andra satsningar inom ramen för en mycket expansionistisk form av islam, den så kallade wahhabismen, förespråkar al-Issa snarast respekt för varje enskild nations egen kultur och egna lagar. Inte minst kommer han in på det när det gäller problem med gängkriminalitet.

– Jag är helt övertygad om att till exempel Sverige har en väldigt stark grundlag och människor som arbetar med att skydda den. Om en person inte lär sig av skolan och familjen, då är lagen det som kommer att lära dem. Och varje land ger dig valet, säger han.

Om man inte följer lagen, menar Muhammed al-Issa, ska ”lagen verkställas med kraft”, eftersom ”länder inte ska lämnas åt kaos”. Ord som kan klinga hotfullt från någon som i al-Issas fall faktiskt tidigare har varit saudisk justitieminister – även om han sägs ha tillsatts på denna post just för att reformera lagväsendet och öppna upp för mänskliga rättigheter.

– Men frågan är här hur man ska ingjuta patriotiska värderingar i dessa bråkmakare och öka medvetenheten bland dem.

För att nå fram till gängkriminella och andra krävs det engagemang inte minst från personer i deras närhet som de ser upp till. Exempelvis, menar Muhammed al-Issa, om de kriminella kommer från religiös bakgrund måste de religiösa ledarna spela en roll och påverka dem.

– Religiösa predikningar, fredagsböner och utbildning av imamer har alla en roll – eftersom en del av dem kan påverkas i religiöst hänseende. Men om de inte påverkas av religionen, då måste vi arbeta med deras föräldrar eller vårdnadshavare.

 

”Ingen könsdiskriminering”

Ett av Muhammed bin Abdul Karim al-Issas främsta projekt under tiden som generalsekreterare för Muslim World League har varit att öka kvinnorepresentationen i organisationen. Överlag räknas Saudiarabien fortfarande som ett av de mest könsojämlika länderna i världen, även om ett flertal reformer genomförts under senare år. al-Issa är dock översvallande optimistisk angående den situation som nu vuxit fram i landet.

– Jag tror att kvinnorna i Saudiarabien nu är en del av alla sektorer. Du kan även hitta kvinnliga ministrar i regeringen. Och de arbetar i många viktiga och vitala sektorer, leder organisationer, är medlemmar i råd och arbetar som ambassadörer.

Det saudiska Alnahda-institutet- påpekar att kvinnor i Saudiarabien på grund av bland annat mindre anställningserfarenhet och lägre utbildning bara tjänar hälften av sina manliga kollegor. Enligt Saudiarabiens officiella propaganda, förekommer dock inte någon lönediskriminering mellan kvinnor och män, vilket också al-Issa är snabb med att påpeka.

– Kvinnor i Saudiarabien har denna unika egenskap att det inte finns någon diskriminering i lön bara för att de är kvinnor! Det gör oss unika från resten av världen; att kvinnor får samma löner som män.

Och i en smått häpnadsväckande vändning riktar sig Muhammed al-Issa sedan till oss med ett eget oväntat spörsmål apropå lönediskriminering.

– Nu har vi en motfråga, varför har inte ni jämställdhet!?

 

Foto: Muslim World League

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.