Bitcoininvesterande benknäckare eller uråldrig häxgubbe?

av Rosanna Fellman

Mina föräldrar berättade i min barndom om hur en man från Vörå i 80-årsåldern cyklade runt i Österbotten för att knäcka folks ben. Han var en så kallad klok gubbe som var någon sorts do it yourself-kiropraktor. Han mumlade ibland också några trollformler före knäckandet om de han besökte hade svåra besvär. 

Han cyklade regelbundet från Vörå till ­Jakobstad (ungefär 75 kilometer) för att gå från hus till hus och knäcka upp folks våndor. Detta skedde i mina föräldrars barndom under 1960-talet och jag trodde som barn att det var ett påhitt från min föräldrars sida. Jag har vuxit upp under 2000-talet då det varit strikt förbjudet att skaffa medicinsk hjälp annanstans än från hälsovårdscentralen och en självlärd kiropraktor lät i mina barnaöron helt obegripligt. När jag sedan började studera folkloristik insåg jag att det de berättat varit sant och att den här självlärda kiropraktorn varit en av de sista kloka gubbarna.

Vi paketerar de medicinska trosfrågor vi behöver i de format vi för tillfället accepterar. 

Österbotten kallas som känt Bibelbältet och därför har det förvånat mig hur mycket medicinsk folktro och mytologiska väsen som figurerat förr. När hälsovårdscentraler upprättades även ute i byarna och de medicinska förklaringarna blev allmän information, försvann en del av det här.

Exempelvis har min mormor som är född 1933 kommenterat att personer som hade funktionsvariation blev kallade troll. Idén om att funktionsvarierade kunde likställas med troll handlade om att man ville ha en förklaring till det marginaliserade och då oförklarliga. Det var onekligen funkofobiskt men den kunskap vi nu har om funktionsvariationer fanns inte och den medicinska kunskap som existerade var inte utspridd på landsbygden. Med läkekonst, ekonomisk uppbyggnad efter världskrigen och allt mer frikyrklighet försvann mycket av folktron från Österbotten.

 

Jag skrev på min Instagram om hur snabbt religiösa vindar kan förändras. Kritikern Otto Ekman svarade att det egentligen inte alls lät så långt ifrån vår samtid. Att en kringcyklande kiropraktor skulle existera idag är inte alls någon omöjlighet. Personen hade knappast marknadsfört sig som en klok gubbe/gumma med kontakter till uråldrig kunskap och naturen, istället kunde fokus ligga på ”personlig utveckling & alternativ hälsa”, där sidogiget utanför benknäckandet skulle bestå av att vara bitcoininvesterare. 

Om man ser på saken idéhistoriskt är olika tankesätt cykliska och återkommer i nya format. Detta kan vara en delförklaring till varför osteopati, tarot och alternativ hälsa fått ett otroligt uppsving det senaste decenniet. 

 

I den samtidsblick vi ofta har förbises det att vi inte är speciellt originella i vårt tankesätt. Att jag tyckte det var otroligt att mina föräldrar haft en klok gubbe på besök i sina barndomshem var en kortsiktig och samtidsbaserad blick. Hermeneutiskt är vi inte långt ifrån de religiösa motiv som regerade tidigare. Man skulle kanske bli utskrattad om man påstod sig ha en massa älvor inuti en sten på sin gård, men att vara en självlärd bitcoininvesterande benknäckare som viskar lite uppmuntrande kraftord kan ses som trendigt och annorlunda. 

Vi paketerar de medicinska trosfrågor vi behöver i de format vi för tillfället accepterar. 

Lämna en kommentar