Den första Attac-gruppen i Finland håller på att bildas. Det blir en grupp med bas i Svenskfinland. Idén har fötts inom Folkets bildningsförbund, och Bim Clinell hade inbjudits till årets Folkuni för att ge en bakgrund till Attac-rörelsens uppkomst i Frankrike.

På Folkuni har man ju de senaste åren sysslat just med globaliseringen, i samma anda som Attac. Men en finlandssvensk Attac-grupp skulle förstås leva sitt eget liv och inte vara kopplad till FBF eller Folkuni. Per Salskov-Nielsen på FBF hoppas på ett så brett stöd som möjligt, Attac är ju ingen partipolitisk rörelse, utan en rörelse för större global rättvisa.

I det första skedet är det i alla fall FBF och Per som sköter de praktiska förberedelserna. För att en Attac-grupp ska bildas förutsätter den koordinerande gruppen i Paris 200 underskrifter. När man fått dem hålls ett konstituerande möte. Gruppen ska omfatta Attacs sex punkter (se nästa artikel), men annars arbetar gruppen lokalt med de frågor den själv anser viktiga.

Man kan ta kontakt med Per per e-post [email protected] eller tel. 050-5650092.

Per Salskov-Nielsen

 

Lämna en kommentar