En stor majoritet av amerikanerna stöder president Bushs krig mot Irak. En stor majoritet av mänskorna i den övriga världen är emot det. Hur löser vi den konflikten på ett demokratiskt sätt?

Demokrati för Irak, det är knappast någon som motsätter sig det. Anhängare av kriget anklagar ofta motståndare för att stöda Saddam Husseins regim och gå emot det irakiska folket. Men mycket sällan handlar det om det. I stället handlar det om principiellt motstånd mot att folk dödas, om rädsla för att kriget kan skapa större problem än det löser, om misstro mot de utsagda motiven för kriget o.s.v.

Men ett argument är också demokratin, fast det inte just har formulerats så. Demokratin i världen. För hur går det om ledaren för den rikaste staten i världen med hjälp av sin militära övermakt börjar sätta i system att förändra förhållandena i andra delar av världen så att de motsvarar den amerikanska synen på hur man borde leva och bete sig?

Dethär är nämligen det första kriget som utgår från en sådan direkt uttalad strävan. Den har formulerats i USA:s nya nationella säkerhetsstrategi från september. Strategin, ofta kallad Bushdoktrinen, utgår från att det finns bara en livsduglig samhällsmodell och att USA bör arbeta för att resten av världen så långt som möjligt anammar den.

Denhär modellen definieras inte bara i allmänna ordalag som demokrati och marknadsekonomi, utan den ges överraskande detaljerade drag, som t.ex. låg marginalskatt.

Dethär betyder att USA vill välja samhällssystem också för resten av världen, vilket inte är särskilt demokratiskt.

Därför har behandlingen av Irakkonflikten i FN varit en så viktig principfråga – FN är ju, med alla sina svagheter, den enda ansatsen till demokrati i världsskala.

Och därför har argumentationen på den extrema högerkanten i USA varit så oroande (fast inte ny). Eftersom inte alla i FN har samma åsikt som USA är organisationen värdelös, anser man. Även om det inte sägs ut i Bushdoktrinen är den underliggande logiken att USA övertar FN:s roll som det organ som internationell normbyggare.

Därför står USA nu mot resten av världen när det är fråga om demokratin på det internationella planet. Det hindrar inte det internationella samfundet från att fördöma Saddam Husseins diktatur. Men den äAr inte den viktigaste frågan i denna konflikt

Peter Lodenius

 

Lämna en kommentar