När man läser en bok som Kuuntele minua! : Nuorten naisten elämää monien kulttuurien Suomessa (Lyssna på mig: Unga Kvinnors liv i ett mångkulturellt Finland) blir man främst glad över att en sådan bok faktiskt skrivits. Lina Laurent på Flickhuset (Tyttöjen Talo) i Helsingfors har här, med medverkandes hjälp, samlat en gedigen mängd historier. Största delen av boken utgörs av unga invandrarflickors egna, väldigt ärliga, berättelser, men vi får även följa några föräldrars tankar om livet i Finland, familjen och vardagen. I många fall tycks flickornas tillvaro vara prövande, just för att de befinner sig i två (eller fler) kulturer samtidigt. Dessutom är flickorna i en ålder då den egna identiteten håller på att formas.


Många av skribenterna i boken har på grund av sina upplevelser blivit ena riktiga överlevare. Den mest skakande berättelsen står ”Shukri” för. Det våld hon utsätts för av sin egen familj är för en utomstående svårt att begripa. Blåslagen, ensam och utesluten från familjen tar hon sig långsamt vidare och hittar nya sätt att leva på. Barn ska inte behöva vara så starka, tänker jag. ”Baran”, en ung kurdisk tjej, uttrycker en enkel önskan som jag läser in i de flesta av bokens berättelser: ”En olisi silloin kaivannut mitään muuta kuin vähän ymmärrystä sekä ystävän.” (Då saknade jag ingenting annat än lite förståelse och en vän). Återkommande berättar barnen också med värme om mormor i hemlandet som stått för trygghet, men som inte nu längre finns till hands.

Mot slutet av boken utreds vad som egentligen är våld. Vi får information om omskärelse och vilka rättigheter man har enligt finländsk lag. Fler vuxna kommer till tals, bland annat socialarbetare, sexualupplysare, psykologer samt en imam, och till sist finner vi kontaktuppgifter till olika instanser som kan hjälpa utsatta kvinnor, barn och familjer. En nödvändig bok, som nog har något att ge alla slags läsare.

Boken ges ut av Flick huset, centret som grundades 1999 och arbetar för att stöda flickor och unga kvinnor i deras uppväxt. Kulturell mångfald har varit en del av deras verklighet sedan starten.
Lina Laurent: Kuuntele minua! Flickhuset 2005

Susanna Mäntysaari

 

Lämna en kommentar