Hej Patsy,

Jag hör till dina trogna läsare och i allmänhet tycker jag att dina ledare är kloka och välmotiverade. Tyvärr var detta inte fallet i din ledare Dominoeffekten (Ny Tid 3/2006). Jag vill därför fästa din uppmärksamhet vid följande:

Så vitt jag känner till har ingen ifrågasatt Irans rätt att bygga egna civila kärnkraftverk. Det är ju en rätt som tillkommer alla stater, men på vissa villkor.

Däremot har det internationella samfundet, främst representerat av det internationella atomenergiorganet IAEA, varit bekymrat över Irans planer att bygga en anläggning för att anrika uran och som inte skulle stå under IAEA:s kontroll. Enligt de överenskommelser som det stora flertalet av världens stater accepterat bör IAEA ha rätt att övervaka alla olika faser i den s.k. bränslecykeln, då det gäller drivandet av ett civilt kärnkraftverk. Endast kärnvapenmakterna står utanför detta kontrollsystem.

Detta innebär att den stat, som önskar bygga ett civilt kärnkraftverk bör ge IAEA rätt att övervaka hela processen för att tillverka bränslestavarna, som behövs för att driva kraftverket, d.v.s. från brytandet av uranmalmen till anrikningen av uranet, tillverkningen av bränslestavarna, transporterna, användningen av bränslestavarna i kraftverket samt slutligen deponeringen av det använda kärnbränslet. Inte ett gram får komma på avvägar. Dessa regler är nödvändiga för att hindra att någon del av kärnbränslet kunde tas i bruk för att i stället tillverka kärnämne som kunde användas i kärnvapen.

Genom att egenmäktigt bryta IAEA:s sigill på anläggningen där uranet anrikas har Iran grovt brutit mot det allmänt överenskomna regelsystemet och skapat oro i världsamfundet att Iran kan ha planer på att använda det anrikade uranet för vapenändamål. Varför skulle Iran annars motsätta sig en IAEA-övervakning, om uranet endast skulle framställas för att driva ett civilt kärnkraftverk?

Finlands eller något annat lands beslut att bygga ett civilt kärnkraftverk, där alla skeden i bränslecykeln noga övervakas av IAEA, kan inte på något sätt sättas i samband med Irans handlande.

Läs även Patsy Nakells svar.

Med vänlig hälsning,

 

Holger Rotkirch

 

Lämna en kommentar