Hot mot kulturtidskrifter i Norden

Situationen för kulturtidskrifterna i Norden är allvarlig och de få ljus man kan se finns i Sverige. Nu har det nordiska tillståndet tyvärr förvärrats ytterligare; de finländska kulturtidskrifterna riskerar att få en drygt 15 procentig bidragsminskning (om budgeten för nästa år klubbas igenom oförändrad).

I Norge och Danmark har kulturtidskrifterna under många år stångat sina huvuden blodiga i kampen för att få ett anständigt kulturtidskriftsstöd som i alla fall närmar sig en passande nivå. Till exempel har det norska stödet legat på samma låga nivå under de senaste femton åren. Det blir intressant att se om det blir en förändring i den ekonomiska situationen för de norska kulturtidskrifterna i och med den nya statsbudgeten nästa vecka. Dessutom har kraftiga portohöjningar i de bägge länderna redan puttat några tidskrifter över stupet och fler lär få allvarliga problem om inget görs.

I Sverige har kulturtidskriftsstödet visserligen fått några efterlängtade miljoner i tillfälligt tillskott. Miljoner som har använts både till produktionen av enskilda tidskrifter, samt till marknadsföring och distributionsåtgärder. Men trots att Sverige är ett föregångsland på tidskriftsfronten är kulturtidskrifterna även där plågade av högt porto, minskande biblioteksprenumerationer och – inte minst – ett massivt distributionsoligopol på lösnummermarknaden.

Det handlar om tidskrifter som spelar en väsentlig roll i den offentliga debatten, tidskrifter som fördjupar viktiga samtal. Då är det beklagligt att de lider så av att inte ha tillräckligt med pengar för att ens kunna betala avtalsenliga arvoden.

Vi hoppas med detta upprop få beslutsfattare i samtliga nordiska länder att snarast inse att mångfald bland massmedierna inte bara är något som man får automatiskt. Det krävs ett mer aktivt stöd till kulturtidskrifterna i Norden.

Kulturpolitik bör handla om att hålla en kultur levande och skapa förutsättningar för en fortlevnad. Genom ökade satsningar på kulturexport eller mer kommersiella medier felprioriterar man och riskerar att utarma viktiga nationella och internationella röster. Stödet till kulturtidskrifterna bör öka och de politiska åtgärderna för dessa måste utvecklas i samtliga nordiska länder. Slutligen hoppas vi innerligen att Finlands regering och riksdag inte genomför de aviserade nedskärningarna i kulturtidskriftsstödet. Det är ett steg i totalt fel riktning för mediemångfalden i Norden.

 

Kirsi Henriksson

Ordförande

Kultur- opinions- och vetenskapliga tidskrifternas förbund

Kultti rf

 

Eva Løveid Mølster

Leder

Norsk tidsskriftforening

 

Babak Rahimi

Ordförande

Föreningen för Sveriges

kulturtidskrifter

 

Ivan Rod

Formand

Foreningen af Danske

Kulturtidsskrifter

Kulturpåverkare

 

Lämna en kommentar