127 109 namnteckningar räckte inte för rödmylleregeringen. Studiestödet höjs inte. Eller en höjning var det ju aldrig någon fråga om. Det tillägg på 15 procent, som studentorganisationerna krävde, skulle inte ens ha räckt till för att täcka det som gått förlorat på inflationen sedan senaste justeringen, 1995, då studiestödet sänktes.

Arvi Särkelä

Arvi Särkelä

Höjningen skulle ha kostat 67 miljoner euro per år. Det är en skrattretande summa i ett läge med ett budgetöverskott på 200 miljoner.

Hela diskussionen kring studiestödet har präglats av en besynnerligt konservativ syn på bidrag. En ideologi som utgår ifrån att bidragstagarna aldrig kan eller vill göra nytta. Men ett annat sätt att se det är ju att utgå ifrån att bidrag handlar om en omfördelning; bidrag är till för att ge alla samma möjligheter.

Det förra sättet ser bidrag som en kostnad. Det senare som en rättighet, eller investering.

Det handlar ju inte om att slänga 67 miljoner euro. Det handlar om att sätta 67 miljoner euro i konsumtion via en grupp som annars inte just konsumerar.

Det torde vara klart vilkendera ståndpunkten vår regering står för. Men det här är inte enbart en fråga om studenterna och statsbudgeten. Kampen om höjt studiestöd är ett slag i striden mellan löner och vinster.

Om politiken sänker bidragen för att öka folks motiv att slåss för anställning, så bidrar man ju till att sänka lönerna i samhället. Lönerna pressas ner. Om vi i stället höjer bidragen, ger vi löntagarna en större trygghet i kampen om högre löner.

Så hur ser sysselsättningspolitiken ut då?

Regeringen Vanhanen är nära sitt mål: hundratusen nya arbetsplatser. Men en annan statistik visar oss att antalet studerande i arbetslivet ökat med tvåhundratusen mellan åren 1996 och 2004. Som sysselsatt räknas man om man arbetar minst en timme i månaden.

Hur långt handlar sysselsättningspolitiken om att tvinga studenterna jobba? Hur många arbetslösa kunde vi i stället sysselsätta med ett höjt studiebidrag?

Vad är samhällsekonomin till för, en vinstbringande statsbudget eller lika möjligheter?

Studenter och likasinnade demonstrerar för höjt studiebidrag 9.10 runt om i landet.
www.studiepenningen.fi

 

Arvi-Antti Särkelä

 

Lämna en kommentar