Priset Årets kvalitetstidskrift, som delades ut vid Helsngfors bokmässa, gick till tidskriften Tulva. Priset uppgår till 2 500 euro och dessutom fick segraren med sig till redaktionen ett orginalverk av Ville Ranta.

Utom huvudpriset utdelade domarna hedersomnämnanden till tidskriften Ananda och veckotidningen Ny Tid.

Domare i tävlingen var redaktör Marketta Mattila, redaktör och utbildare Marketta Rentola och illustratör Matti Pikkujämsä.

”Tulva är lockande, men inte insmickrande”

Domarna såg Tulvas attityd som frisk och temperamentsfull och fäste uppmärksamhet vid artiklarnas höga nivå och vid ett gott redigeringsarbete. ”Tidskriften för fram åsikter och synvinklar på ett slagfärdigt sätt.” Tidskriften avvek också till sin fördel från många andra genom att den på ett originellt och lyckat sätt fört fram människor i olika åldrar bakom åsikterna. Valet av segrare påverkades också av tidskriftens grafiska linje, där det vid sidan om det vägande innehållet, med början från pärmen, finns ett inslag av ironi. ”Den experimentella illustrationslinjen öppnar också tunga ämnen för läsaren.” Uppmärksamheten fästes också vid att man gett plats även åt åsikter som avviker från tidskriftens linje i övrigt. Ett speciellt omnämnande fick Tulva, som kallar sig en kvinnotidskrift, av domarna för sitt mansnummer.

Tidskriften Tulva ges ut av Kvinnosaksförbundet Unionen och chefredaktör är Riikka Kaihovaara. Tidskriften startades år 2002, eftersom man ansåg att det behövdes nya röster i samhällsdebatten och en vidgning av jämställdhetsbegreppet. Tidskriften anger bland sina mål också att föra fram olika nyanser inom feminismen och kommentera dagens visuella kultur. Tidskriften utgör dessutom ett forum för många unga skribenter och illustratörer.

Hedersomnämnanden till Ananda och Ny Tid

Tidskriften Ananda, som just fyllt ett år, fick beröm för intressanta artiklar, ett lätt grepp och en dialog mellan olika filosofier och livsstilar. Tidskriften lyckas enligt domarna göra sin egen livsstil, som är knuten till yoga och andlighet, tillgänglig för alla, också genom sin lyckade layout. Domarna konstaterade om Ananda bl.a.: ”Tidskriften har en tolerant attityd som inte syftar till att omvända läsarna. Artiklarna är lätta, men intressanta.”

Ny Tid fick ett hedersomnämnande för sina kvalitativt högtstående och informationsrika artiklar. ”Tidningen lyckas ta upp ett brett spektrum av internationella händelser, kultur, människor och överhuvudtaget sådant som inte finns i andra tidskrifter.” Beröm fick också det mångsidiga skribentgardet, det resonerande greppet och de ofta intressanta illustrationerna. ”En gammal tidning överraskar med att vara så modern. Ny Tid är genuint internationell och bildad!”

Priset årets kvalitetstidskrift utdelades nu för första gången

Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti rf utdelade nu priset för första gången. Syftet med priset är att föra fram kulturtidskrifter av hög kvalitet och påminna om deras betydelse som en del av den finländska mediavärlden. Under en tid när ägandet av massmedia koncentreras ytterligare spelar de små tidningarna och tidskrifterna en allt viktigare roll som representanter för pluralismen i samhället och för en offentlighet med många olika ansikten.

De finländska kultur- och opinionstidskrifterna hotas av en nedskärning av statsstödet med över 15 procent. Frågan har uppmärksammats också i andra nordiska länder och på fredagen överläts i riksdagen en samnordisk vädjan om större stöd för kulturtidskrifterna. Den hade undertecknats av nära 2 000 personer från olika delar av Norden. Texten finner man på www.fsk.net.

Närmare information:

Tulva

Chefredaktör Riikka Kaihovaara

Tel. 050 548 0097 www.naisunioni.fi/tulva

Ananda

Chefredaktör Måns Broo

Tel. 050 569 5754 www.anandalehti.fi

Ny Tid

T.f. chefredaktör Peter Lodenius

Tel. 09 694 1758 www.nytid.fi

Kultti

 

Lämna en kommentar