Våldet i Oaxaca eskalerar. Lördagen den 25 november samlades ca en miljon personer utanför staden för att marschera till centrum. Tidigare uppslutningar har varit fredliga, men efter att polis och demonstranter drabbat samman tidigare under veckan, var stämningen nu öppet våldsam.

Väl i centrum började demonstranterna stena polisen, som svarade med enorma mängder tårgas. Under de följande timmarna förvandlades centrum till ett slagfält. Utöver tårgasen använde polisen slangbellor med glaskulor medan demonstranterna kastade stenar och molotovcocktails.
På kvällen nådde våldet nya proportioner då polisen stormade med eldvapen och godtyckligt sköt in i folksamlingen. Våldet lär ha motiverats med att tårgasen tagit slut.

Demonstranterna svarade med att tända eld på rådhuset, teatern, hotellet och turistbyrån. Medan demonstranterna flydde ur staden i smågrupper belägrade polisen många grupper och arresterade och misshandlade folk godtyckligt.
Allt det här rapporterade våra vänner som var på plats. Uppskattningarna om hur många som försvunnit varierar mellan 100 och 400.
På statens radiokanal uppmanade man folk att gå upp på barrikaderna till polisens undsättning. Senare uppmuntrades folk att gå ut och misshandla radikalerna.
I Oaxaca förbereder man sig för en tung vecka. Den 1 december börjar Felipe Calderons period som president och efter valskandalen i juli väntas stora protester både i Mexico City och i Oaxaca. Felipe Calderon (eller mer familjärt Fecal, d.v.s. Skit) har lovat att hårdhänt ta itu med konflikten i Oaxaca. Enligt APPO syntes hans signatur redan under lördagens polisoperationer. Skräcken är att allt mer arméstyrkor och fler vapen skickas till Oaxaca.
Det känns verkligen skrämmande och overkligt att det inte skrivits något om händelserna under lördagen i internationell press. Internationella påtryckningar skulle under de kommande dagarna vara livsviktiga, med tanke på våldsspiralen och människor som torteras i fängelset.
Efter allt det här är vi verkligen glada över solidaritetsaktionen i Helsingfors. Också lokalbefolkningen uttrycker konstant sin tacksamhet över mängden internationell solidaritet.

Utdrag ur ett inlägg på bloggen meksiko.blogspot.com den 26 november, översatt och sammanfattat av Mikael Brunila.
Den 13 december kl. 17 arrangeras ett stödseminarium för Oaxaca uppföljt av en stödfest på studenthemmet Domus Academica i Helsingfors. Inkomsterna går till Oaxaca.

meksiko.blogspot.com

 

Lämna en kommentar