Finland har de senaste åren hamnat i topp i överraskande många internationella jämförelser, bl.a. sägs korruptionen vara minst hos oss. Det ryktet är kanske orättvist. I ett inlägg i Helsingin Sanomat på måndagen betecknade två forskare vid nationalekonomiska institutionen vid Helsingfors universitet statsbolagens optionssystem som en form av korruption. Jenni Pääkkönen, som forskar om den grå ekonomin, ochAnne Mikkola, professor i internationell ekonomi, utgår från definitionen av korruption som ett utnyttjande av en offentlig ställning för privat vinning.

Radionyheterna rapporterade samma dag om hur handels- och industriministeriet upprepade gånger försökt få det statsdominerade Fortum att justera sitt optionssystem som ger de högsta cheferna en orimlig utdelning. Ledningen för bolaget har dock hårdnackat vägrat gå med på förändringar. Det innebär att Fortums VD Mikael Liliusockså i år kan räkna med inkomster från sina optioner på 8 miljoner euro, vid sidan om lönen. Också chefer som fått sparken från Forum har fått behålla sina optioner. Speciellt detta har retat handels- och industriminister Mauri Pekkarinen, som beklagat att man inom Fortum inte alls lyssnat på huvudägarens önskemål.


Fallet med de sparkade Fortumchefernas optioner ser Pääkkönen och Mikkola som ett typexempel på det bästa bror-system som möjliggör korruption. ”Insidesaffärer har redan förbjudits och man har börjat ingripa mot dem – varför gör man ingenting åt de grundlösa optionerna?” frågar de.

Frågan om Fortums optioner har varit uppe redan många gånger, också i riksdagen, men hittills har ingen statsmakt eller privatmakt kunnat påverka Lilius & Co. De båda forskarna är inte helt övertygade om att försöken har varit allvarliga.

”Ett sådant här agerande berättar enligt vår åsikt för alla aktörer i samhället att en hänsynslös jakt efter egna fördelar och en fördelning av fördelar inom den inre kretsen är ett acceptabelt handlingsmönster.” När politiska beslutsfattare inte ingriper mot orimliga förmåner  visar det att de gjort detta bästa bror-system till sitt och sänder ett budskap till folket: ”Så här får man och bör man göra”, anser forskarna.

Deras analys är en hälsosam påminnelse om hur man måste se upp för korruption också i sammanhang som förefaller respektabla.

Peter Lodenius

 

Lämna en kommentar